Nätverk för hus- och ventilationsfrågor vill nå fler

Det nystartade Hus- och ventilationsnätverket träffades i september i Centrum för arbets- och miljömedicins lokaler. Förutom organisation och arbetssätt diskuterades nätverkets kommande seminarium samt frågan om hur man ska nå ut till fler kommuner.

- Som miljöinspektörer stöter vi på ganska många knepiga ärenden och tekniska frågeställningar. Då är det bra att ha ett nätverk där man kan komma i kontakt med och diskutera frågorna med andra inspektörer i länet, säger Ylva Eriksson, miljöinspektör i Solna stad och en av deltagarna när Hus- och ventilationsnätverket den 11 september höll möte i Centrum för arbets- och miljömedicins lokaler vid Torsplan i Stockholm. 

På dagordningen stod diskussioner om organisering och arbetssätt, samt planering av ett kommande seminarium om ventilation i flerbostadshus i januari 2015. I dagsläget har ett tiotal kommuner anmält sitt intresse av att delta i nätverket och en annan viktig fråga för mötet var därför hur nätverket ska nå ut till flera kommuner i Stockholms län.

Styrka i att vara flera

Hus- och ventilationsnätverket är ett forum för frågor om funktion och utredning av byggnader och ventilation. Den primära målgruppen är kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, men även Länsstyrelsen i Stockholms län och Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting deltar. Nätverket är en del av Miljösamverkan Stockholms län och är en sammanslagning av Ventilationsnätverket och den så kallade husgruppen, som tidigare fanns inom Hälsoskyddsnätverket. Syftet med nätverket är också att arrangera kunskapsseminarier och att försöka harmonisera hanteringen av hus- och ventilationsärenden över hela Stockholms län.

- Det är lättare att jobba som inspektör om man kan diskutera och ha samsyn med andra inspektörer. Och att fylla på med kunskap genom seminarier är både viktigt och roligt. Så jag hoppas att så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer som möjligt vill delta i nätverket, säger Ylva Eriksson.

 

Helena Edström