Arbeta säkert med relining

Arbete med renovering av rör och stammar i fastigheter, så kallad relining, innebär stor risk för hudallergi, eksem och astma. Nu publicerar Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin ett faktablad om hur arbetet kan utföras på ett mer säkert sätt och hur kontakten med kemikalierna kan undvikas. 

Det var för några år sedan som Hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin började notera en ny grupp av patienter.

- De hade hudallergi mot epoxi och mycket besvärligt eksem och de arbetade med renovering av rör och stammar i fastigheter, alltså så kallad relining, säger Carola Lidén, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Hennes forskargrupp, som även är knuten till Centrum för arbets- och miljömedicin, fick ett forskningsanslag från AFA Försäkring för att undersöka orsakerna till och förebygga besvären vid arbete med relining.

Arbete med relining innebär, på grund av kontakt med bland annat ohärdad epoxi, stor risk för hudallergi, eksem och astma. I svenska fastigheter är relining med epoxi vanligast, men andra härdplaster som innehåller andra hälsoskadliga ämnen, används också.

Vanliga skyddshandskar räcker inte

Många av kemikalierna är starkt allergiframkallande och irriterande för både hud och luftvägar.

- Hudallergi mot epoxi är livslång. Besvären blir ofta så svåra att de som drabbats inte kan fortsätta i reliningarbete. Vissa epoxikemikalier kan också ge irritation och allergi i luftvägarna, säger Carola Lidén.

Besvären kan förebyggas genom att kontakt med kemikalierna undviks. Men då är det helt avgörande att säkra arbetsmetoder och rätt skyddsutrustning används.

- Huden måste vara täckt så att ohärdad epoxi inte kommer på huden. Men vanliga skyddshandskar släpper igenom allergiframkallande epoxi inom någon minut, vilket de flesta inte känner till.

För att vara skyddad krävs kemikalieskyddshandskar, flera lager av handskar och täckande skyddskläder. Det är också viktigt med rätt andningsskydd för att skydda luftvägarna.

Hoppas på ökad kunskap i branschen

Forskningsprojektet har inte undersökt eventuella risker för boende i fastigheter där relining görs. Men risken att boende ska utveckla hudallergi mot epoxi är betydligt mindre än för dem som arbetar med relining.

Projektet har nu resulterat i ett faktablad om hur man kan arbeta säkert med relining, för spridning till branschen genom bland annat fackförbundet Byggnads.

- Vår förhoppning är att chefer, arbetsledare och de som utför arbetet får ökad kunskap och förståelse om risker, regler och förebyggande åtgärder vid epoxiarbete. Jag hoppas att faktabladet bidrar till att de som arbetar med renovering av rör och stammar inte ska bli sjuka av arbetet, säger Carola Lidén.

Helena Edström