Arbets- och miljömedicinska enheter erbjuder unik mätutbildning

De arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder nu en utbildning i hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Utbildningen riktar sig framförallt till arbetsmiljöingenjörer och den första omgången ägde rum på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm vintern 2016/2017.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer och konsulter när det gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar av kemiska och fysikaliska faktorer som buller, vibrationer, partiklar och gaser och ångor. Utbildningen är ett samarbete mellan Sveriges alla arbets- och miljömedicinska enheter men initiativet togs av yrkeshygieniker Marie Lewné på CAMM.

– Bakgrunden är att jag träffade på en student som gick arbetsmiljöingenjörsutbildningen i Stockholm. Hon skulle ut och göra ett arbete där hon skulle mäta själv och hon hade aldrig sett en dammpump. Det läggs alltför lite vikt vid praktiska mätmoment i de arbetsmiljöingenjörsutbildningar som finns idag, säger Marie Lewné.

Utbildningen äger rum vid två olika tillfällen i sammanlagt fem dagar. Inför tillfälle två ska deltagarna planera, genomföra och rapportera en egen mätning som sen redovisas för gruppen.

Moment som ingår i mätutbildningen är:

  • mätstrategi
  • bullermätningar
  • vibrationsmätningar
  • mätning av partikelburna luftföroreningar
  • mätning av gaser och ångor
  • hur en mätrapport ska skrivas

"Oerhört nyttigt"

Karin Grahn, yrkeshygieniker vid CAMM, är en av de cirka tjugo personer som fick tillfälle att gå den första omgången av utbildningen.

– Det var verkligen så oerhört nyttigt! Det här var första gången jag faktiskt mätte själv även om jag har gjort i ordning instrument för uthyrning tidigare. Man får en så mycket större förståelse för allt som ligger bakom en mätrapport och för allt som kan gå fel, säger Karin Grahn.

Förutom Karin Grahn fanns ytterligare några yrkeshygieniker bland deltagarna men de flesta var arbetsmiljöingenjörer.

 För några på utbildningen var det här helt nytt. Det var några arbetsmiljöingenjörer som var helt nyutexaminerade som inte alls hade fått mäta tidigare och de var väldigt glada för den här möjligheten, säger Karin Grahn.

Överlag fick utbildningen i Stockholm mycket goda omdömen.

– De flesta deltagarna var jättenöjda. Det var ju första gången kursen gick så det var några smågrejer som behövde justeras. Tiden vi fick för mätuppgiften var till exempel lite för kort så den har förlängts inför nästa utbildningsomgång, säger Karin Grahn

Karin Grahn är också positiv till att kursen sträckte sig över så pass många dagar.

– Det fanns tid att diskutera frågor som kom upp  och det var också ett värdefullt tillfälle att träffa och bygga nätverk med andra inom samma bransch. Det kändes jätteviktigt, säger hon.

Nästa utbildningstillfälle 

Nästa mätutbildning i serien äger rum i Örebro 7-9 november 2017 och 6-7 februari 2018, länk till höger på sidan/härunder om du besöker sidan via mobil.

Text: Sarah Wiklund
Foto: CAMM