Möte i sammanträdeslokal

Att tänka på vid återgång till arbetsplatsen efter slopade restriktioner

Deltavarianten av coronaviruset, som nu dominerar i Sverige liksom i övriga Europa, har visats vara mer smittsam och ökar risken för allvarlig sjukdom för den som insjuknar. När flera restriktioner nu har slopats och många återvänder till arbetsplatserna är det därför viktigt att fortsätta göra en riskbedömning och tillämpa åtgärder för att minska smittrisk. Det finns flera enkla saker som arbetsgivaren kan göra.

En stor andel av Sveriges befolkning har idag fått två vaccinationsdoser, vilket ger ett gott skydd även mot infektion med deltavarianten, särskilt mot allvarlig sjukdom. Den som inte är fullvaccinerad har ökade hälsorisker vid exponering för deltavarianten. Om en fullvaccinerad person blir infekterad kan den liksom den ovaccinerade sprida smittan vidare.

Andelen fullvaccinerade i Region Stockholm är liksom i övriga landet hög bland de äldre i arbetsför ålder (83% i åldersgruppen 60-69 år), men fortfarande (siffror från 1 oktober) betydligt lägre i yngre åldersgrupper (18-29 år 51%, 30-34 år 60%). För att bromsa deltavariantens spridning i en grupp krävs att en mycket hög andel är fullvaccinerade.

Flera enkla åtgärder

När flera av restriktionerna nu har slopats och många återvänder till arbetsplatserna är det därför viktigt att fortsatt göra en riskbedömning och tillämpa åtgärdstrappan (läs mer om åtgärdstrappan längre ner). Det finns flera enkla åtgärder som arbetsgivaren kan göra för att begränsa sjukdomsrisken. Genom att hålla nere virushalten i inomhusluften minskar risken för smittspridning. Därför är det bra att forcera ventilationen eller att öppna fönster för att skapa tvärdrag i mötesrum och i andra lokaler där många samlas samtidigt. Lämna inte ett rum ovädrat efter exempelvis ett möte utan vädra direkt så att inte andra som kommer efter utsätts för ökad smittrisk. Överväg också om en större lokal eller ett digitalt möte kan vara ett alternativ om många människor som normalt inte träffas skall mötas under en längre tid. Utöver arbetslokaler är det också viktigt att ventilationen i personalrum med mera är god. Flera andra åtgärder kan också vara aktuella.

Stanna hemma vid sjukdom

Det är också viktigt att fortsätta att påminna personalen att stanna hemma om de känner sig sjuka. Arbetsgivare kan också erbjuda personalen möjlighet att ta ledigt för att vaccinera sig under arbetstid. De som reagerar med symtom efter vaccinationen kan erbjudas slippa löneavdrag. Dessa åtgärder ökar chansen att personalen håller sig frisk och att risken för en ny våg minskar eller får mindre genomslag.

Åtgärdstrappan

  1. Substitution, till exempel byta arbetssätt, gå över till självservice och automatisering.
  2. Teknisk lösning, till exempel genom att isolera (bygga in) verksamheten, öka avstånd eller skapa fysisk avskärmning.
  3. Organisera om, till exempel förlägga arbetet till en särskild tid eller plats där endast nödvändig personal är närvarande.
  4. Personlig skyddsutrustning, som en sista lösning då det finns risk för smitta.

Läs mer i vår Guide till riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser och branschspecifika råd för att undvika smitta (pdf)

Publicerad 2021-10-06

Senast ändrad 2024-03-11