Cyklande barn i stadsmiljö

Barns lungkapacitet förbättrades när luften blev renare

I takt med att luftföroreningarna i Stockholm har minskat så har barns och unga vuxnas lungkapacitet förbättrats. Det visar en ny studie baserad på BAMSE-projektet, där nära 4 000 individer följts sedan 1994.

– Glädjande nog har vi sett sänkta halter av luftföroreningar och därmed en bättre luftkvalitet i Stockholm de sista 20 åren. Därför ville vi också undersöka om barns lungor har förbättrats under denna period, säger Erik Melén, projektledare för BAMSE-projektet och professor vid institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska Institutet, som är en av författarna till studien.

Överlag var luftföroreningshalterna 40% lägre i Stockholm mellan 2016-2019 jämfört med perioden 2002-2004. I de områden där luftkvaliteten har förbättrats har också lungfunktionen förbättrats med några procent hos unga vuxna som bor där, jämfört med områden där luftkvaliteten varit oförändrad där ingen förbättring kunde ses. Risken för nedsatt lungfunktion var också 20% lägre hos de individer som bodde i områden med förbättrad luftkvalitet. 

Resultaten är viktiga då lunghälsan hos unga vuxna är viktig för risken att senare i livet utveckla kroniska lungsjukdomar. 

Studien har uppmärksammats i bland annat Dagens Nyheter och brittiska The Guardian. Länkar till artiklar om studien:

Cutting air pollution improves children’s lung development, study shows | Air pollution | The Guardian (theguardian.com)

Mindre luftföroreningar gav bättre lungfunktion - DN.SE (dn.se)

Om BAMSE-projektet

Bamse, som står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Projektet startade 1994 och har sedan dess följt drygt 4000 barn födda 1994-1996. BAMSE-kohorten är en erkänd världsledande födelsekohort och materialet ligger idag till grund för över 300 vetenskapliga publikationer. Tack vare projektet har vi fått värdefull kunskap om hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling. 

Läs mer om BAMSE-projektet, BAMSE Projektet | Karolinska Institutet (ki.se) 

Foto: Oleg Kopyov

Publicerad 2023-02-24

Senast ändrad 2024-03-11