Centrum för arbets- och miljömedicin välkomnar ny arbetsmiljömyndighet

Nu är det klart att den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att ligga i Gävle. Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ser den nya myndigheten som nödvändig i arbetet med att utveckla fungerande strategier för att förbättra arbetsmiljön och välkomnar det framtida samarbetet.

Den nya myndighetens uppdrag blir att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö och att kommunicera den för att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska också utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.

– Vi är verkligen glada att det här blir av! Den här myndigheten behövs verkligen. För Sveriges del innebär det att gapet mellan kunskap och praktik minskar och att vi kan få mer kunskap kring hur arbetsmiljön utvecklas. Det är nödvändigt för att det ska gå att utveckla fungerande strategier för förbättring, säger Maria Albin, verksamhetschef för CAMM och professor i arbets- och miljömedicin.

Hur ser du på att den nya myndigheten kommer ligga i Gävle?

– Gävle har starka forskningsgrupper inom belastningsergonomi, buller och synergonomi, som är viktiga områden inom arbetsmiljö. Nu är det viktigt att vi i resten av landet också ställer upp med vår kunskap och kompetens när det behövs.

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap ska vara igång den 1 juni 2018. 

– Vi ser fram emot samarbetet med den nya arbetsmiljömyndigheten så får vi se vad vi kan bidra med, säger Maria Albin

Foto: Matton