Dags för uppföljning i BAMSE-projektet

Varför får man astma eller allergi och vad händer med sjukdomarna när man blir vuxen? Sedan 1994 har BAMSE- projektet följt 4000 barn för att få svar på gåtan allergirelaterade sjukdomar. Nu är det åter dags för uppföljning av studiedeltagarna, som idag är 22-24 år.

– När våra studiedeltagare nu har gått från att vara barn till att bli unga vuxna får vi möjlighet att undersöka nya frågeställningar om astma, allergi, eksem och hösnuva, säger Erik Melén, projektledare/forskningsgruppsledare för BAMSE-projektet och barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, en del av Södersjukhuset.

Första datainsamlingen till BAMSE-projektet gjordes 1994-1996 då man började följa drygt 4000 Stockholmsbarn när de var 3 månader gamla. Barnen har sedan följts upp med enkäter och kliniska undersökningar vid 1, 2, 8, 12 och 16 års ålder. På Södersjukhuset är det nu dags för en ny uppföljning med de idag 24-åriga vuxna deltagarna. 

 – Att behålla våra studiedeltagare under så lång tid är den stora utmaningen för projektet. Vi hoppas att de känner sig är stolta över vad det har bidragit till, säger Inger Kull, biträdande projektledare och Klinikforskningsledare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Många viktiga upptäckter

En rad viktiga upptäckter som också lett till åtgärder inom vården, har genom åren gjorts tack vare BAMSE-projektet.

 – Idag kan vi skilja patienter som är gravt allergiska mot jordnötter mot dem som bara är överkänsliga (har korsallergi). Vi vet också att rökning under graviditet ökar risken för astma hos barnet, att luftföroreningar och att vara för tidigt född kan ge sänkt lungfunktion under uppväxten, att allergirelaterade sjukdomar är väldigt vanliga och att symptom kan komma och gå, samt att barn som äter fet fisk har lägre risk att utveckla hösnuva, berättar Erik Melén.

Fakta BAMSE-projektet

Bamse, står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi och är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Drygt 200 forskningsstudier har publicerats från BAMSE-projektet och 20-30 nya studier kommer årligen. Projektet finansieras bland annat av Stockholms läns landsting, Hjärt-Lungfonden och Prins Daniels forskningsanslag, Vetenskapsrådet, Astma- och allergiförbundet.

Vill du veta mer?

Kontakta Södersjukhusets presstjänst på tfn 070-484 10 76.

Mer information om projektet finns också på: www.ki.se/bamse