För lite fokus på kemiska risker i arbetslivet

Kemiska ämnen i arbetslivet bidrar till dödliga sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och KOL men i Sverige tas inte riskerna på tillräckligt stort allvar, enligt professor i arbets- och miljömedicin Maria Albin.

Arbetsmiljöfrågorna lyfts allt mer i debatten och på europeisk nivå har detta, mer än i Sverige, gällt de kemiska hälsoriskerna. Den europeiska arbetsmiljöbyrån har lanserat en kampanj 2108-2019 om farliga ämnen och europaparlamentet agerar vad gäller cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön.

- I Sverige har vi i alltför liten grad uppmärksammat hur mycket kemisk exponering i arbetslivet bidrar till de riktigt allvarliga, dödliga, sjukdomarna. Bidraget till cancer, hjärtinfarkt och KOL rör sig om fyrsiffriga tal säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och verksamhetschef på CAMM, som nyligen presenterade en översikt om detta på ett seminarium arrangerat av AFA försäkring.

Översikten hittar du uppe til höger/härunder (mobil).

Publicerad 2018-12-05