Förebygg arbetsrelaterad stress – nytt faktablad

Vad som skapar stress i arbetet, vilka hälsoproblem kan det leda till och hur gör man för att förebygga och minska arbetsrelaterad stress? Nu publicerar CAMM ett uppdaterat faktablad om en av de största hälsoriskerna i arbetslivet – stress!

När stress pågår under lång tid utan möjlighet till tillräcklig återhämtning kan den leda till symptom som huvudvärk, mag- och tarmbesvär, koncentrationssvårigheter irritabilitet och sömnstörningar. På sikt kan den bidra till sjukdomar som utmattningssyndrom, depression, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. I arbetslivet finns mycket som kan orsaka stress och stressrelaterade besvär är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Men det finns också många sätt att motverka och förebygga riskerna. I faktabladet ”Stress i arbetslivet” har psykologen Annika Lindahl Norberg sammanfattat vad som händer i kroppen när vi blir stressade, vilka hälsobesvär det kan leda till, vad som kan orsaka stress i arbetet och vad som skyddar mot den. Dessutom innehåller bladet praktiska råd om åtgärder som kan minska och förebygga arbetsrelaterad stress.

Annika Norberg Lindahl är psykolog på CAMM och författare till den nya versionen av ”Stress i arbetslivet” (den tidigare versionen kom 2013).

Vilka riktar sig faktabladet till?

– Bladet har en bred målgrupp och innehåller fakta som är av intresse för arbetsgivare, arbetstagare och personal i primärvården. Vi har också tagit fram olika sektioner med praktiska råd anpassade för de här tre grupperna.

Vad är det som är nytt i den här versionen av faktabladet?

– Till att börja med så bygger innehållet på nyare forskning. Det är dessutom anpassat till Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4.). Ytterligare en skillnad är att vi har förskjutit fokus lite från att tidigare rikta oss mer till den som själv känner stress i arbetet, till att snarare rikta oss till arbetsgivare, chefer och kollegor samt till personal i vården.

I vilka situationer ser du att faktabladet kan användas?

– Vi hoppas att faktabladet i första hand används i arbetet för att förebygga att stressrelaterad ohälsa alls uppstår, men bladet innehåller också information om hur sådan ohälsa kan upptäckas (helst i ett tidigt skede) och något om sjukskrivning och återgång i arbete.


Text: Sarah Wiklund

Publicerad 2018-11-16