Hallå där: Per Gustavsson

Drivkraften har varit att minska ohälsa som beror på risker i arbets- och omgivningsmiljön. Metoden har varit att både lyssna in samhällets behovssignaler och kunskapsläget inom forskningen. När Per Gustavsson nu slutar som verksamhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin ser han fram emot att ägna mer tid åt forskningen.

Vad kommer du att sakna med jobbet som verksamhetschef för Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting?

- Det har varit väldigt roligt att ha inflytande och påverkansmöjlighet inåt i verksamheten och att företräda Centrum för arbets- och miljömedicin utåt. Jag har trivts utmärkt med den rollen.

Vilken prägel har du satt på verksamheten?

- Som ledare har jag försökt bidra till en transparent ledningskultur och att få saker att fungera smidigt internt. Och när det gäller att driva verksamheten framåt har det mycket handlat om omvärldsbevakning och att inrikta verksamheten utifrån både samhällets behov och den evidensbaserade kunskapen från forskningen.

Nu, när du lämnat över stafettpinnen till den nya verksamhetschefen Maria Albin, kommer du att ägna dig mer åt forskning. Berätta!

- Jag är chef för enheten för arbetsmedicin på Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och ledare för en av forskargrupperna där. Det är uppdrag som jag ser fram emot att nu kunna ägna mer tid. Det övergripande målet för enheten är faktiskt detsamma som för Centrum för arbets- och miljömedicin.

Vilka frågeställningar fokuserar din forskargrupp på?

- Ett tema som funnits med i vår forskning under lång tid är att förbättra exponeringsinformationen i de epidemiologiska studierna. Det handlar om att lära oss mer om hur exponeringar för riskfaktorer i arbetsmiljön faktiskt ser ut och vilka som är exponerade, samt om dos-respons-förhållanden, alltså vilken grad av sjuklighet som är kopplad till en viss grad av exponering. I forskargruppen ingår därför inte bara epidemiologer utan även yrkeshygieniker – vilket är både roligt och bra för forskningsresultaten.

- Nyaste linjen i min forskargrupp är fosterpåverkan under graviditet. Där har vi flera projekt på gång om både buller och luftföroreningar. Vi tittar då på mammans exponering under graviditeten och hälsopåverkan hos barnet vid födseln och senare i livet. Ett annat aktuellt spår för forskargruppen är partikelexponering och koppling till sjukdomen KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Kopplingen till Centrum för arbets- och miljömedicin har du kvar. Hur?

- Jag fortsätter i rollen som överläkare att medverka i kliniska verksamheten och bland annat handleda ST-läkare. Jag kommer också att bidra i det informationsarbete, utredningar och projekteringsarbete som behövs på landstingssidan.

- Sedan är forskargrupperna på enheten för arbetsmedicin nära kopplade till landstingsverksamheten vilket innebär fördelar för båda parter. Landstingssidan kan dra praktisk nytta av den evidensbaserade kunskap som forskarna tar fram och forskarna får viktig input utifrån de frågeställningar och problembilder som Centrum för arbets- och miljömedicin kommer i kontakt med via patientmottagning och projekt.

Text och foto: Helena Edström