Risker vid ögonfransförlängning uppmärksammas

Ögonfransförlängning är en växande trend inom skönhetsvård men få stylister och kunder känner till att det lim som används innehåller astma- och allergiframkallande ämnen. Tack vare ett samarbete mellan arbets- och miljömedicinska kliniker finns nu en faktabroschyr om riskerna och sökbar information i 1177 Vårdguiden.

Vid ögonfransförlängning limmar fransstylisten fast hundratals konstgjorda fransar på kundens egna ögonfransar. Behandlingen kan ta flera timmar och limmet som används innehåller cyanoakrylater som gör att limmet stelnar snabbt.

Särskilda föreskrifter

Cyanoakrylat är en så kallad härdplast som ofta används inom industrin och som omfattas av särskilda föreskifter från Arbetsmiljöverket. Detta eftersom cyanoakrylat är känt för att öka risken för rinnsnuva, nästäppa, astma och kontakteksem bland de som exponeras.

Skyddsutrustning och ventilation

För att minska risken att utveckla hälsobesvär av limmet är det viktigt att arbetsplatsen har en effektiv allmänventilation och ett effektivt punktutsug vid exponeringskällan. Fransstylisterna ska använda andningsskydd och skyddshandskar. Dessutom ska limrester och förorenat avfall förslutas och slängas i slutna avfallskärl.