Hög förekomst av kontaktallergi bland tonåringar

Enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin är förekomsten av kontaktallergi nästan lika hög bland tonåringar som bland vuxna. Studien, som publicerats i tidskriften Contact Dermatitis, ingår i BAMSE-projektet.

2 285 16-åringar lapptestades för kontaktallergi och 15,3 procent var allergiska mot minst ett ämne. Kontaktallergi var betydligt vanligare bland flickor än bland pojkar, och nickelallergi var vanligast.

BAMSE, som står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.