Hudexperter efterfrågar mer förebyggande arbete

Yrkesrelaterade hudsjukdomar är några av de vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna och behovet av förebyggande insatser ökar. Det konstaterar Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi i en ny skrift som beskriver fältets framtidsutmaningar.

- Huden är vårt första försvar. Ett komplext och immunologiskt aktivt organ som både driver en rad processer i kroppen och kan drabbas av sjukdomar. Om dessa processer lär vi oss mer och mer, men det finns fortfarande kunskapsluckor och vi behöver arbeta mer med förebyggande arbete så att människor kan undvika att drabbas, säger Mihály Matura, överläkare och ansvarig för Hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Vill påverka beslutsfattare

Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi är ett forum med klinisk inriktning som bland annat verkar för att sprida information om ämnesområdets utveckling och förutsättningar. Nu har sällskapet gett ut en skrift – Basdokument om yrkes- och miljödermatologi – som är tänkt att fungera som en introduktion till ämnesområdet för nya läkare eller andra intresserade. Men den ska också kunna användas för att påverka politiker och beslutsfattare. Något som behövs, enligt Mihály Matura, som är en av författarna bakom dokumentet.

- 1970- och 1980-talen var lite av en framgångssaga för svensk yrkes- och miljödermatologi. Det var självklart att satsa på förebyggande arbete och Sverige var ledande inom forskningen. Men med tiden har de centrala satsningarna uteblivit och nedskärningar blivit en del av vardagen. Istället har Danmark intagit en ledande roll vilket visar sig bland annat genom deras nationella institut Videncenter for allergi, statligt ekonomiskt stöd och ett stort antal doktorander.

Handeksem vanligast

Som kroppens yttersta försvar är det huden som möter potentiellt skadliga kemikalier och andra ämnen som förekommer i vår omgivnings- och arbetsmiljö. De vanligaste allergierna inom yrkes- och miljödermatologin är kontaktallergi, som kan ge eksem, och snabballergi, som oftast ger nässelutslag. 

- Handeksem är den vanligaste yrkesrelaterade hudsjukdomen och drabbar ungefär var tionde svensk. I förlängningen kan eksemsjukdomar leda till en ökad frekvens av arbetsbyten, ökat tryck på sjukvården och en försämrad livskvalitet, säger Mihály Matura.

Det finns alltid en yttre faktor – kemisk, fysikalisk eller mikrobiell – som ligger bakom sjukdomarna i fråga. Idag finns exempelvis över 4 000 kemikalier som är kända kontaktallergen som kan orsaka eksem. Därför är det alltid lite av ett ständigt pågående detektivarbete att reda ut vad patienternas hudallergier och eksem beror på.

- Vilka kemikalier orsakar besvären och när har patienten kommit i kontakt med dem? På jobbet eller hemma? Nu eller för 20 år sedan? På så sätt är det en lite annorlunda läkarroll och ett tidskrävande arbete, säger Mihály Matura.

Dessutom försvåras arbetet av att nya allergen i kemikalier som används i arbetslivet och hemmet introduceras i hög takt. Enligt Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi är det förebyggande arbetet inom yrkes- och miljödermatologin viktigare än någonsin och behovet av förebyggande insatser ökar.

 

Text: Helena Edström
Foto: Matton