Inomhusmiljön i asylboenden i fokus för nätverksträff

Hur ser det ut med inomhusmiljön i och tillsynen av asylboenden? I mars höll Hälsoskyddsnätverket i Stockholms län ett uppskattat seminarium på temat för kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Bland föreläsarna fanns representanter för både Migrationsverket och Folkhälsomyndigheten.

Hälsoskyddsnätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna i Stockholms län. Efter önskemål från nätverkets inspektörer anordnades den 17 mars ett heldagsseminarium om inomhusmiljön i asylboenden. Önskemålet utgår från dagens brist på boenden för asylsökanden. En situation som även påverkar miljö- och hälsoskyddsinspektörernas arbete.

Försvårad tillsyn

- Bristen på boenden har lett till att man är tvungen att ibland använda lokaler som exempelvis inte är dimensionerade för dygnetrunt-vistelse, är anpassade för färre individer eller som är menade för en helt annan verksamhet, säger Tove Sandberg Liljendahl, miljöhygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin, en av aktörerna bakom Hälsoskyddsnätverket.

- Det har i sin tur lett till att man i vissa fall varit tvungen att frångå krav som man i vanliga fall kan ställa på miljön i bostäder och det har varit svårt för kommunerna att utöva tillsyn, fortsätter hon.

Bland de drygt 100 deltagarna på seminariet fanns miljö- och hälsoskyddsinspektörer och personer som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av asylboenden eller liknande vid kommuner och länsstyrelser. Deltog gjorde även miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Gotland och Örebro län.

Helhetsbild och praktiska erfarenheter

På plats fanns Folkhälsomyndigheten som presenterade sin vägledning om tillämpning av miljöbalkens regler för inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Vägledningen innehåller rekommendationer om bland annat ventilation, städning, hygienutrymmen och underhåll. Även Migrationsverket fanns på plats för att ge en helhetsbild av verkets eget arbete med upphandling, egenkontroll och revisioner av asylboenden. Utöver detta föreläste branschorganisationen Almega Asylboendeföretagen om praktiska erfarenheter av att driva asylboenden. Dessutom deltog Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att berätta om sitt tillsynsarbete.

- Vi är väldigt nöjda med seminariet. Alla föreläsningar höll en hög nivå och bjöd sammantaget både på en helhetsbild kring asylboenden och värdefulla praktiska erfarenheter. Det verkade uppskattas av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som närvarade, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Fick miljö- och hälsoskyddsinspektörerna utifrån seminariet med sig kunskap som kan underlätta vid arbete med tillsyn i asylboenden?

- Ja att prioriteringen nu ska vara att minska risker för olägenhet i första hand. Alltså ett större fokus på städning, ventilation, hygienutrymmen samt fukt, i syfte att minska till exempel risker med mikroorganismer och skadedjur. Det blir lättare för inspektörerna då de kan prioritera detta vid sina inspektioner.

Helena Edström

Publicerat: 2016-03-23