Konferens om hållbar stadsutveckling samlade världsledande forskare

Konferensen Urban Transitions 2018, ”Integrating urban and transport planning, environment and health for healthier urban living”, hölls i Sitges i Spanien i november förra året. Målet med konferensen var att bidra till en hållbarare stadsutveckling.

För att framtidens stadsplanering ska stödja en hållbar utveckling behövs strategier och tillvägagångssätt som tar hänsyn till många olika områden. Konferensen Urban Transitions 2018, ”Integrating urban and transport planning, environment and health for healthier urban living” organiserades av Elsevier och hölls 25 - 27 november 2018 i Sitges i Spanien. Konferensens syfte var att främja en hållbar stadsutveckling genom att sammanföra forskare som på olika sätt och inom olika discipliner bidrar till städernas utveckling för att diskutera både nuläget och framtidens utmaningar. I Sitges samlades både världsledande experter och unga forskare, specialiserade på allt från stads- och transportplanering och arkitektur till olika miljöexponeringar, folkhälsa och fysisk aktivitet.

- Det var en fantastisk möjlighet att utveckla och få nya idéer. Jag har aldrig tidigare varit med om att så många människor med samma intresseområde som jag har samlats på en och samma plats, säger Mare Löhmus Sundström, forskare på Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska institutet, som deltog i konferensen.

Bristande planering av infrastruktur leder till ohälsa

Majoriteten av alla människor bor idag i städer och urbaniseringen ökar över hela världen. Städer har länge betraktats som den motor som driver samhällets innovation och välstånd framåt men de kan också vara en källa till föroreningar och ohälsa. Städer kännetecknas ofta av höga nivåer av luftföroreningar och buller, mer omfattande effekter av värmeböljor och av brist på gröna ytor. Enligt internationella undersökningar tyder mycket på att det oftast är bristfällig planering av infrastruktur och transporter som orsakar miljörelaterade hälsokonsekvenser hos stadsbefolkningen. Det finns dock även studier som tyder på att man genom riktade politiska åtgärder kan vända dessa negativa trender.

Publicerad 2019-01-24