Händer iförda operationshandskar under en operation

Kunskap om hudallergi vid upphandling av operationshandskar ger vårdpersonal friskare händer

Centrum för arbets- och miljömedicins (CAMM) Hudallergimottagning deltar just nu i Region Stockholms upphandling av operationshandskar. Hudallergimottagningens medarbetare bidrar till att allt fler av de handskar som köps in inte innehåller ämnen som orsakar kontaktallergi.

Just nu pågår en ny upphandling av operationshandskar inom Region Stockholm. Kravspecifikationen som ligger till grund för avhandlingen tas fram av en expertgrupp som består av representanter för regionens upphandlingsenhet, användare och vårdhygien. I expertgruppen deltar också yrkeshygieniker Marie-Louise Lind från Hudallergimottagningen på CAMM. Det är tredje gången hon deltar i en upphandling av just operationshandskar men hon har också flera gånger varit med vid upphandlingen av undersökningshandskar.

− Handskarna måste skydda både mot smitta och mot exponering för kemiska ämnen. Men det är också viktigt att det finns handskar i sortimentet som inte innehåller ämnen som kan upphov till kontaktallergi. Dels för att förebygga att vårdpersonalen utvecklar kontaktallergi men också för att de som redan har en allergi behöver ha tillgång till handskar som de kan använda utan att få besvär, säger Marie-Louise Lind.

Vårdpersonal löper extra hög risk att drabbas av handeksem

En kontaktallergi är aldrig medfödd utan alla kan utveckla en sådan vid tillräcklig hudexponering för ett allergiframkallande ämne. En kontaktallergi kan sedan finnas kvar hela livet och är en vanlig orsak till handeksem. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen och personer som jobbar inom vården löper extra hög risk att drabbas. Ett handeksem kan vara mycket smärtsamt och påverkar livskvalitén både på fritiden och i arbetet. I värsta fall kan det också leda till att man behöver byta jobb.

− Generellt så är det relativt vanligt att man måste byta yrke på grund av handeksem. Jag har inga uppgifter på hur ofta det handlar om just vårdpersonal men att jobba inom vård är ju ett riskyrke, det vill säga ett yrke där det är större risk för att drabbas av handeksem. Vården är också ett yrke där man måste använda händerna mycket så det blir svårt och smärtsamt att jobba med eksem. Så att vi deltar i de här handskupphandlingarna och bidrar med vår kunskap om hudallergi är väldigt uppskattat. Så klart av personalen som ska använda handskarna eftersom det är de som drabbas men också av deras chefer, som ju inte vill förlora personal.

I sitt jobb som yrkeshygieniker på CAMM:s Hudallergimottagning möter Marie-Louise ofta patienter som har utvecklat allergi mot sina handskar.

− Då är det också en fördel att vi har varit med vid upphandlingen av handskarna eftersom vi i och med det vet vilka ämnen de innehåller. Då vet vi också vad det är för ämnen vi ska allergitesta för, säger Marie-Louise Lind.

Allt fler handskar fria från kontaktallergiframkallande ämnen

Under de år som Marie-Louise Lind har deltagit i upphandlingen av medicinska handskar (operationshandskar och undersökningshandskar) har hon sett en positiv utveckling.

− Vi upphandlar en mängd olika varianter av operations och undersökningshandskar som ska uppfylla olika krav för att kunna användas vid olika specifika situationer. Det kan till exempel handla om vilket material handsken är tillverkad i, om den är lång eller kort eller vilken passform den har. Som utvecklingen ser ut ställer vi krav på att allt fler av dessa ska vara fria från ämnen som orsakar kontaktallergier och det finns det finns också fler handskar som uppfyller dessa krav idag. Undantaget är extra kemikalietåliga handskar eftersom de ämnen som ger den egenskapen tyvärr också kan vara allergiframkallande.

Hur lång tid tar det att göra en sådan här upphandling?

− Från början till slut så tar det ungefär ett år.

CAMM deltar som experter vid flera olika upphandlingar

Medarbetare vid CAMM:s Hudallergimottagning har länge deltagit som expertstöd och upphandlingsstöd för att bevaka allergifrågan vid ett flertal av Region Stockholms upphandlingar. Förutom operationshandskar och undersökningshandskar deltar CAMM också vid upphandlingen av mun- och andningsskydd, desinfektions- och hygienprodukter, städ- och rengöringsprodukter och diabetessensorer och diabetespumpar.

Dessa moment ingår i upphandlingsarbetet som görs av expertgruppen där CAMM ingår:

  • Lyssna in synpunkter och behov från berörda verksamheter.
  • Ta fram en kravspecifikation baserat på dessa och gällande standarder för medicinska handskar.
  • Gå igenom anbuden för att se att all information finns med och tjänster/produkter uppfyller ställda krav. I upphandlingen av medicinska handskar är materialdeklarationen ett viktigt dokument, som talar om både vilka ämnen som handsken innehåller och vilka ämnen som använts vid tillverkningen och kan ge upphov till så kallad restkemikalier som också kan vara allergiframkallande.
  • Sammanställa anbuden för att sen lämna över resultatet till upphandlingsenheten.

 

Det här är Hudallergimottagningen på CAMM

Hudallergimottagningen är en arbets-och miljödermatologisk mottagning som tar emot patienter på remiss med hudsjukdomar, kontaktallergi och allergier orsakade av arbetsmiljön, omgivningsmiljön, medicintekniska produkter eller konsumentprodukter.

På mottagningen jobbar vi i team med specialistläkare, testsköterskor, sjuksköterska och yrkeshygieniker.  Vi har också specialkompetens kring hudexponeringar, kontaktallergi och lapptestning, som är en metod som används för att utreda kontaktallergi. 

 

Foto: Yanan Li

Publicerad 2023-10-10