Marina diskuterar ungas arbetshälsa i Almedalen

Marina Jonsson på Centrum för arbets- och miljöhälsa deltar i ett seminarium om ungas hälsa i arbetslivet i Almedalen i år. Här hoppas hon kunna presentera resultat från projektet "Hälsosam yrkesdebut" där man har kartlagt den medicinska studie- och yrkesvägledningen i grundskolor och yrkesprogram på gymnasieskolor i Stockholms Län.

Marina Jonsson är allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin och har under det senaste halvåret lett projektet "Hälsosam yrkesdebut" (HYD). Projektets syfte är att minska risken för att unga som går yrkesförberedande program på gymnasiet drabbas av arbetsskador under sin utbildning eller efter att de börjat jobba. Projektets arbetsgrupp har precis blivit klara med sin sista delrapport där man kartlagt hur det ser ut med den medicinska studie- och yrkesvägledningen och hur man jobbar med arbetsmiljöfrågor ute på skolorna.

− Bakgrunden till det här var att det kom många unga till vår patientmottagning som tidigt i sitt yrkesliv fått astma, eksem eller andra sjukdomar, säger Marina Jonsson. Ibland är det så illa att de till och med måste byta yrke och det orsakar ju en massa lidande och blir också dyrt för samhället.

Brister i riktlinjer, utbildning och kompetens

Tisdagen den 5 juli deltar Marina Jonsson i AFA-försäkrings seminarium ”Vad krävs för att skapa ett hållbart arbetsliv, nu och i framtiden?” där hon är en av paneldeltagarna. Under seminariet kommer deltagarna att lyfta och diskutera trender och utmaningar för ett hållbart arbetsliv för Sveriges framtid. Här planerar hon att presentera några av de viktigaste resultaten från Hälsosam yrkesdebuts nya delrapport.

− Rapporten visar att det ofta saknas riktlinjer för hur medicinsk studie och yrkesvägledning skall bedrivas. Det saknas också utbildning och det finns brister i kompetens inom området hos skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. Många i de här två yrkesgrupperna vill ha ett ökat samarbete dem emellan, vilket skulle göra det lättare för eleverna att göra välgrundade gymnasieval. Även arbetsmiljöansvaret behöver förtydligas och hur arbetsmiljöarbetet skall fördelas mellan yrkesgrupperna, säger Marina Jonsson.

− Jag hoppas kunna komma fram med behov och brister som finns och vad man kan göra i skolan för att åstadkomma förbättringar. Jag vill också ge några goda exempel på situationer där man faktiskt har börjat jobba med arbetsmiljöfrågor och vad det kan ge, fortsätter hon.

Om seminariet

Seminariet ”Vad krävs för att skapa ett hållbart arbetsliv” är ett av tre seminarier som AFA-försäkring håller i Almedalen i år på det gemensamma temat "En hållbar start i arbetslivet - en ödesfråga för Sverige". Medverkar gör Sofia Rasmussen, grundare och VD för företaget Rasmussen Analys och i panelen sitter förutom Marina Jonsson ytterligare sju deltagare som representerar bland annat stat, fackförbund, näringsliv och ungdomsorganisationer.

Tid: 15.45-17.00

Plats: St Hans Café, St Hansplan 2, Visby

 

Text och foto: Sarah Wiklund
Publicerad 20160629