Nationellt arbetsmiljöcentrum kan ge jämlikare hälsa

Ett nationellt arbetsmiljöcentrum som arbetar för att kunskap inom arbetsmiljöområdet ska komma till praktisk nytta och jobbar med arbetsmarknadens parter för att utveckla den nationella arbetsmiljöstrategin. Det är ett av förslagen i Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande som överlämnades till folkhälsominister Annika Strandhäll och finansminister Magdalena Andersson fredag den 2 juni.

- Att det blir ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö är viktigt - inte minst för jämlik hälsa. Tillsammans med arbetsmarknadens parter kan kunskapscentret fördjupa och konkretisera den nationella arbetsmiljöstrategin och också följa hur arbetsmiljö och arbetsvillkor utvecklas för till exempel olika socioekonomiska grupper. Det har vi för närvarande alldeles för dåligt grepp om, säger professor Maria Albin, Verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM ) och en av kommissionens ledamöter.

Slår hårdast mot arbetaryrken

- Klyftan som finns idag mellan befintlig kunskap och nyttiggörandet av den kunskapen drabbar alla i arbetslivet men det slår särskilt hårt i arbetaryrkena. Där är också skyddsnätet svagare. Här har centret en viktig uppgift i att se till att kunskapen kommer till större nytta, säger Maria Albin.

Kommissionens uppdrag

Kommissionen för jämlik hälsa fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärdsförslag som skulle kunna minska de påtagliga hälsoklyftorna mellan olika grupper i Sverige. I sitt slutbetänkande "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa" betonar kommissionen att vägen till en jämlik hälsa går genom mer jämlika livsvillkor. Förslagen på åtgärder är organiserade kring ett antal målområden som kommissionen bedömt som särskilt viktiga, däribland ” Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö” och ”Boende och närmiljö”. 

 

Foto: Matton