Ny guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har tagit fram en ny guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Det här är en guide som riktar sig till arbetsgivare, företagshälsovård och skyddsombud som hjälp i riskbedömningsarbete på arbetsplatser vid smittorisk för coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Den innehåller bland annat råd vid riskbedömning i särskilt riskfyllda verksamheter där arbetet exempelvis behöver ske i trånga utrymmen eller det av andra skäl är svårt att hålla avstånd.

Publicerad 2020-12-18