Personal på vårdcentral

Ny rapport om arbetsmiljön på Stockholms vårdcentraler

Det har kommit flera signaler om att primärvården befinner sig i kris men vad är egentligen problemet och hur skulle en lösning kunna se ut? Det undersöker rapporten ”Arbetsmiljön i primärvården” som publicerades i oktober.

Utred hur man kan förebygga att remisser och sjukintyg kommer i retur. Utvärdera för- och nackdelarna med olika tidsbokningssystem där den kliniskt verksamma personalen har mer kontroll över bokningen av sin egen tid. Utred hur förutsättningarna för chefer att skapa goda arbetsförhållanden för sina medarbetare ser ut. Det är tre förslag på hur det skulle gå att minska arbetsbelastning inom primärvården som presenteras i den nyligen publicerade rapporten ”Arbetsmiljön i primärvården”. Rapporten bygger på intervjuer med läkare och sköterskor som jobbar eller nyligen jobbat på vårdcentral i Stockholms län.

- Vi funderade utifrån vad man kan förändra inom rådande system. Mycket handlar om att skaffa mer kunskap om vad som funkar och inte, säger Gun Johansson, forskare på CAMM och en av författarna till rapporten, som är framtagen i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Under de senaste åren har det på olika sätt framkommit att primärvården befinner sig i kris. För två år sen beskrev en stor majoritet av primärvårdens läkare sin arbetsbelastning som orimlig i en enkät från Stockholms läns sjukvårdsområdes läkarförening och förra året skrev över 700 primärvårdsläkare under en debattartikel i Dagens Nyheter som varnade för en kollaps av primärvården om inte omfattande förändringar genomfördes.

- Att det fanns problem var tydligt men det var inte lika klart vad eller vilka problemen var. Rapporten är ett försök att krypa bakom siffrorna. Vad är det som händer? Vi ville prata med personalen på vårdcentralerna och ställa frågan ”vad är det som får er att sluta eller stanna på era arbetsplatser”, säger Gun Johansson.

Meningsfullhet i arbetet

Rapportens resultat presenteras i form av fem kategorier som är skapade utifrån vårdpersonalens beskrivningar av vad som fick dem att stanna respektive att lämna sitt arbete på vårdcentralen. De fem kategorierna är:

  • meningsfullt arbete
  • tillräckligt med tid
  • arbetsbörda
  • förutsättningar i arbetets organisering
  • hälsa och handlingsstrategier

- Först var vi ute efter att främst titta på strukturer i arbetet men snart insåg vi att vi var tvungna att ta med det här med meningsfullhet i arbetet, för vad är det som är de här personernas drivkraft? Jo, det är ju att det är ett meningsfullt jobb! Och det handlar om att de ska få använda sin professionella kompetens, att det ska finnas tid att kunna göra ett bra jobb, att ha möjligheten att kunna skapa tillit hos patienterna. – vilket tar tid. Men tid är just det de inte har, säger Gun Johansson.

Chefens stöd kom fram som en annan viktig faktor för möjligheten att klara av sin arbetsbörda och för hur väl personalen trivdes på sin arbetsplats.

- Några av dem vi intervjuade hade lyckats förändra situationen på sin arbetsplats och då stannat kvar och här tror jag cheferna kan ha en viktig roll. Det kan till exempel handla om hur flexibel man är som chef. Med det sagt tror jag att även primärvårdens chefer har väldigt tuffa förutsättningar med höga produktionskrav och mycket press uppifrån.

Vilka hoppas ni ska läsa den här rapporten?

- Politiker och tjänstemän inom regionen men även personal och chefer inom primärvården. De fackliga organisationerna. Arbetsgivarrepresentanter. Sveriges kommuner och landsting. Jag tror den kan vara intressant för många målgrupper.

Rapporten presenterades vid ett seminarium på CAMM den 17 oktober.


Text: Sarah Wiklund
Foto: Yanan Li

Publicerad 2019-12-03