Nya webbsidor ger råd kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Nu lanserar CAMM nya webbsidor med information och råd kring hur du som arbetsgivare eller arbetstagare kan jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste arbetsrelaterade ohälsan och sjukdomsfall inom denna kategori har ökat kraftigt under de senaste åren. På Centrum för arbets- och miljömedicins (CAMM) nya webbsidor finns lättillgänglig och användbar kunskap om de olika organisatoriska och sociala faktorerna i arbetet som påverkar vår hälsa och prestation, och hur du som arbetsgivare eller arbetstagare kan minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Här finns bland annat beskrivningar av risker i arbetsmiljön och möjliga konsekvenser av dessa och tips på hur dessa risker kan åtgärdas och förebyggas.  

- Innehållet vänder sig särskilt till arbetsgivare och arbetstagare men informationen kan vara av värde för alla som intresserar sig för organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Karin Nilsson, psykolog på CAMM och en av personerna bakom de nya sidorna.

Innehållet är indelat i 5 olika delar:

  • Psykisk arbetsbelastning
  • Arbetsrelaterad psykisk ohälsa
  • Social arbetsmiljö (inklusive till exempel mobbning, hot och våld på arbetet)
  • Organisatoriska faktorer
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete – vad behöver göras och hur kan man arbeta

Tanken är att framöver vidareutveckla sidorna och framförallt de delar som handlar om åtgärder.

Publicerad 2021-10-05

Senast ändrad 2024-03-11