Ojämn fördelning i länet av barn som remitteras till allergikonsulent

Antalet barn som remitteras till Allergikonsulentmottagningen på Centrum för arbets- och miljömedicin är ojämnt fördelade i Stockholms läns kommuner. Det visar en kartläggning av verksamheten från 2016 till 2021.

Visa karta över fördelningen i Stockholms län (öppnas i nytt fönster)

Baserat på de remitterade barnens boendekommun var antalet remisser till allergikonsulenterna på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ojämnt fördelade i Stockholm läns kommuner under perioden 2016-2021. Det visar en undersökning av allergikonsulentverksamheten med syftet att ta reda på vilka områden i Stockholms län de remitterade barnen kommer ifrån och ifall det finns områden med få remitterade barn. Flest remitterade barn bor i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Stockholm. Från några av kommunerna, exempelvis Nykvarn, Vaxholm och Salem, kommer däremot inga eller väldigt få barn.

- Orsaken till att fördelningen är ojämn mellan kommunerna kan vara att alla mottagningar inte känner till Allergikonsulentmottagningen eller inte har fått in den i sina rutiner, säger Marina Jonsson, mottagningsansvarig för Allergikonsulentmottagningen och allergisamordnare på CAMM.

Allergikonsulenternas uppdrag

Allergikonsulenterna på Centrum för arbets- och miljömedicin har som uppdrag att förbättra omhändertagandet av och minska konsekvenserna i vardagen för barn och ungdomar som lever med allergisjukdom i Stockholms län. Remisser till mottagningen kommer främst från sjukhusens barn och lung-allergikliniker och från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Besök hos nyöppnade barn- och ungdomsmottagningar

Som ett resultat av undersökningen har informationsbrev och broschyr om mottagningens verksamhet skickats ut till alla nya barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Allergikonsulenterna har också gjort fysiska och digitala besök hos de nyöppnade barn och ungdomsmedicinska mottagningarna och hos dem som skrivit få remisser.

- Vårt mål är att få en jämnare fördelning i länet. Barn med svåra eller komplicerade allergier som har behov av en allergikonsulent bör få ett besök för att minska konsekvenserna för barnet i vardagen, säger Marina Jonsson.

Från och med våren 2022 kan även primärvården remittera barn till Allergikonsulentmottagningen.

Om undersökningen

Undersökningen av allergikonsulentmottagningen gjordes av (dåvarande) ST-läkare Hannah Yeomans.

Läs mer om Allergikonsulentmottagningen

Publicerad 2022-10-25

Senast ändrad 2024-03-11