Överraskande mycket nickel i gymmet

Huden exponeras för en betydande dos allergiframkallande nickel i gymmet, enligt en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet. Halterna är tillräckliga för att kunna orsaka besvär hos nickelallergiska personer.

Nickelallergi är en av de vanligaste kontaktallergierna. För att förebygga problem och besvär i befolkningen är nickelexponering sedan början av 2000-talet reglerad inom EU.

Regleringen gäller nästan uteslutande föremål som människor har långvarig hudkontakt med – exempelvis smycken, knappar, bältesspännen och, sedan en tid tillbaka, mobiltelefoner. Detta eftersom långvarig kontakt med nickel har visat sig innebära en ökad risk för hudallergi.

- Men det finns en uppsjö produkter och miljöer i människors vardagsliv som inte ingår i regleringen. För att ta några exempel så finns nickel i mynt, nycklar och metallfästen av olika slag. Och även i miljöer där folk spenderar mycket tid – som till exempel i gymmet, säger Mihály Matura, överläkare vid enheten för arbets- och miljödermatologi vid Centrum för arbets- och miljömedicin och delförfattare i studien som letts av Anneli Julander, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Överraskande höga halter

Forskarna har undersökt hur mycket nickel som frisätts från redskap och vikter vid ett antal olika gym i Stockholmsområdet.

- Oroväckande nog visade det sig att det fanns gott om redskap och vikter i gymmen som släpper ifrån sig stora mängder nickel, säger Mihály Matura.

Nästa steg i undersökningen var att låta friska försökspersoner träna i de utvalda gymmen under en timme, vilket innebar cirka 20 minuters kontakt med dessa redskap och vikter. Med hjälp av noggranna mätmetoder kunde forskarna sedan mäta exponeringen, alltså hur mycket nickel som hamnar på försökspersonernas händer.

- Vår undersökning visar att det handlar om överraskande höga halter – tillräckligt höga för att de skulle kunna framkalla eksem hos en nickelallergisk person, säger Mihály Matura.

Behov av fortsatta studier

Forskarna anser att studiens resultat pekar på ett behov av en fortsatt diskussion om och utökade fältstudier av nickelexponering i dagens samhälle.

- I det aktuella fallet kan det konstateras att gymägare och gymbesökare bör ta del av dessa resultat. Gymägare kan köpa in redskap som inte släpper nickel. Och besökare som är nickelallergiska bör uppmuntras till att undersöka nickelförekomsten på gymmet, säger Mihály Matura.

Helena Edström