Praktiska råd kring allergi i skolan

Astma och allergier är ett vanligt och ökande problem bland skolbarn. När Centrum för arbets- och miljömedicin bjöd in personal inom elevhälsan till seminarium om allergi och inomhusmiljö i skolan var intresset stort. 

Totalt anmälde sig närmare 90 skolsköterskor och skolläkare till något av de två seminarietillfällena den 19 och den 27 november. I fokus för föreläsningarna stod förekomsten av astma och allergi hos skolbarn och förebyggande insatser om man vill minska risken för att barn ska drabbas av allergi.

- I en skolklass med 30 barn har i snitt tre barn astma, fyra allergisk snuva och två födoämnesallergier, sa Johan Alm, barnallergiläkare vid Sachsska Barnsjukhuset och forskare vid Karolinska Institutets barnforskningscentrum, som beskrev allergirelaterade sjukdomar som ”barnens folksjukdom”.

Allergier är ett vanligt och ökande problem, särskilt bland barn. En bidragande orsak till problemen kan vara dålig inomhusmiljö i skolor. Många faktorer i inomhusmiljön kan påverka barnen.

- Det kan handla om hög temperatur, fukt, undermålig ventilation, kemiska emissioner från material. Men även pälsdjursallergen, växter och parfymer, sa Gunnel Emenius, miljöhygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin som föreläste om hälsobesvär av inomhusmiljön.

”Allergironden” ger stöd till skolor

Till viss del går allergiproblemen i skolan att förebygga och förhindra. Marina Jonsson, barnsjuksköterska och allergisamordnare vid Centrum för arbets- och miljömedicin föreläste om förebyggande åtgärder vid allergiska reaktioner. Det kan handla om att boka ett allergimöte i samband med barnets start i skolverksamheten och att föräldrar och allergikonsulent informerar och utbildar personalen om barnets allergi och eventuella mediciner.

- Och så måste man upprätta säkra rutiner för hur ny personal och vikarier ska få information. Det gäller både lärare, förskolepersonal samt skolkökspersonal, sa Marina Jonsson.

Det finns även hjälp att få för skolorna. Astma- och Allergiförbundet har exempelvis tagit fram den så kallade Allergironden – en digital checklista på internet som syftar till att hjälpa skolor att tidigt upptäcka och kunna åtgärda allergirisker i skolan eller förskolan. Förbundet fanns på plats vid seminarierna genom Marie-Louise Luther, ombudsman vid Astma- och allergiförbundet, och Lena Ericson, ombudsman Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län.

- Allergironden kan ge friskare elever och personal, ett bättre arbetsklimat och ett bättre arbetsresultat, sa Lena Ericson.

Helena Edström