Riskabelt att klippa nyfärgat hår

Att färga håret och att klippa nyfärgat hår visade sig vara de arbetsmoment där frisörer utsätts mest för de allergiframkallande ämnena i hårfärg, visar en nyligen publicerad studie. Resultat från studien har lett till rekommendationer som ska minska antalet frisörer som utvecklar livslånga allergier mot hårfärg.

Att jobba som frisör innebär bland annat att man färgar hår. Det är idag välkänt att många frisörer utvecklar livslånga allergier mot de hårfärgämnen som finns i  permanenta hårfärger. För att ta reda på mer om vilka arbetsmoment som innebär störst exponering för de skadliga hårfärgämnena genomförde Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet (KI) en studie där de mätte hudexponeringen på 20 frisörer från ett antal olika salonger.  Resultatet visade att själva appliceringen av färg i håret och klippning av nyfärgat hår var de två  moment som ledde till att frisörerna exponerades mest för ämnena i hårfärgen.

- Det är viktigt att frisörer använder handskar vid alla arbetsmoment under hårfärgning. Man bör också klippa håret innan man färgar, säger Marie-Louise Lind, yrkeshygieniker på CAMM, som är en av forskarna bakom studien.

Studien ligger till grund för det faktablad för frisörer som CAMM har tagit fram med rekommendationer kring hur man gör för att minska risken för allergi.

De handskar som Marie-Louise Lind rekommenderar är acceleratorfria nitrilhandskar, som är en typ av engångshandskar.

Artikeln finns nu publicerad i den vetenskapliga tidskriften Contact Dermatitis.

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton