Se presentationerna från årets HÄMI-möte

Den 27 september genomfördes årets nationella HÄMI-möte inom den hälsorelaterade miljöövervakningen. Tema för årets möte var jämlikhet och utvecklingsbehov inom miljöhälsa.

Syftet med hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) är att övervaka miljöfaktorer som kan påverka människors hälsa. Årets möte bjöd på presentationer av bland annat fördelningen av risk- och friskfaktorer inom den miljöhälsorelaterade hälsan utifrån ett jämlikhetsperspektiv, hur Stockholmsluften påverkades av nedstängningarna under pandemin och hur tillgången till bostadsnära grönska påverkar befolkningen.

För dig som inte hade möjlighet att delta i mötet finns nu chansen att ta del av de presentationer och diskussioner som du tycker är intressanta här: 

HÄMI 2022 (Youtube.com)

Presentationerna är cirka 15 minuter långa.

Ur programmet (tid i filmen inom parentes):

(26:00-45:25) Jämlik miljörelaterad hälsa, fördelning av risk- och friskfaktorer.
Maria Albin, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

(45:50-57:00) Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) i Sverige.
Karin Norström & Siiri Latvala, Naturvårdsverket.

Presentationer av HÄMI-projekt:

(1:02:00-1:15:00) Hur påverkas hälsa av rök från skogsbränder? 
Bertil Forsberg, Umeå universitet

(1:15:45-1:30:15)) Nedstängningens effekter på luften i Stockholm under corona-pandemin.
Bertil Forsberg, Umeå universitet

(1:30:50-1:40:30) Hur påverkar tillgången till bostadsnära grönska befolkningen? 
Mare Löhmus Sundström Centrum för arbets- och miljömedicin/ Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

(2:25:20-2:37:55) Vilka kemikalier analyserar vi i blod och vilka borde vi leta efter? 
Jana Weiss, Department of Environmental Science (ACES), Stockholms universitet

(2:38:55-2:52:00) Does global warming affect chemical exposure in Sweden? 
Sabrina Roth, Department of Environmental Science (ACES), Stockholms universitet.

(2:59:00-3:21:30) Fem år med HBM4EU – vad har vi lärt oss om kemikalieexponering inom Europa? 
Karin Norström, Naturvårdsverket

(3:21:35-3:38:10) PARC- mot framtidens kemikalieriskbedömning inom Europa.
Emma Westerholm, Kemikalieinspektionen 

(4:43:30-4:56:00) Hur kan registerdata användas inom miljöhälsa?  Möjligheter och begränsningar.
Alva Enoksson Wallas, Socialstyrelsen

(4:56:40-5:09:30) Möjligheter till hälsorelaterad miljöövervakning i hälsostudier och biobanker; Norra Sveriges Hälsoundersökningar.
Maria Wennberg, Umeå universitet

(5:09:50-5:24:20) Yrkesexponering under graviditet och hälsoeffekter hos mödrar och barn - exempel från den registerbaserade kohorten FAIR. 
Jenny Selander, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

(6:10:20-6:54:45) Paneldiskussion "Användning av exposomdata inom HÄMI". Moderator: Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

(6:55:00-7:37:45) Introduction of the German Environmental Survey (GerES). 
Aline Murawski, Tyska Naturvårdsverket, Umweltbundesamt (UBA)

Målgrupp och arrangörer

Det årliga HÄMI-mötet riktar sig till alla som arbetar med miljöhälsa inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser, universitet och andra verksamheter. HÄMI 2022 anordnades i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm.  

Läs mer om hälsorelaterad miljöövervakning

Läs mer om HÄMI på Naturvårdsverkets webbplats - Hälsorelaterad miljöövervakning (naturvardsverket.se)

Läs mer om HÄMI på Karolinska Institutets webbplats - Hälsorelaterad miljöövervakning | Karolinska Institutet (ki.se)

Publicerad 2022-11-01

Senast ändrad 2024-03-11