Stora stipendier till Bamse-forskare

Erik Melén och Inger Kull, forskare vid Karolinska Institutet och inom Bamse-studien, tar hem stora stipendiet från Svenska föreningen för allergologi, SFFA. 

Ur föreningens motiveringar:

Stora SFFA-stipendiet 2016 om 250 000 kronor tilldelas Erik Melén vid Sachska barnsjukhuset och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, för fortsatta studier av betydelsen av arv och miljö för utveckling och förlopp av allergi, astma och lungfunktion. Studierna genomförs inom ramen för Bamse-projektet, som är en unik och mycket stor populationsbaserad födelsekohort, från vilken enastående vetenskapliga resultat fortlöpande har genererats under flera år. Erik har visat på stor bredd i sin forskningskompetens och mycket god förmåga att hålla samman detta stora projekt som under hans ledning har mycket goda förutsättningar att fortsatt drivas framåt.

Stora SFFA-stipendiet 2016 om 150 000 kronor tilldelas Inger Kull vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, för forskningsstudier med syfte att beskriva konsekvenserna av att ha en kronisk astma som ung vuxen och hur överföring av barn med astma ska ske på bästa sätt från barn- till vuxensjukvården. Studierna baseras till stor del på data från Bamse-projektet, som är ett flaggskepp inom svensk prospektiv epidemiologisk forskning och där Ingers insatser har haft en avgörande betydelse för projektets framgångar.

Publicerat: 20160413