Större risk att behöva vårdas på sjukhus för covid-19 inom vissa yrken

Det är större risk för att behöva vårdas inneliggande på sjukhus med covid-19 för personer med yrken där man arbetar nära andra människor. Risken ökar också om man ofta utsätts för andras sjukdomar och infektioner i arbetet. Det visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

– Högst är risken om man både arbetar nära andra människor och ofta är utsatt för andras sjukdomar och infektioner. Dessa samband fanns både i det tidiga skedet av pandemin och när uppföljningen avslutades under senhösten och gäller för både män och kvinnor och olika åldersgrupper, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och verksamhetschef på CAMM.

En analys av risken i enskilda yrkesgrupper i relation till hela den arbetande befolkningen i Stockholms län visade:

  • En riskökning framför allt i vårdsektorn med en fördubblad risk för läkare, sjuksköterskor, respektive yrkesgruppen sjukgymnaster/arbetsterapeuter/naprapater, samt en något mindre riskökning för undersköterskor och vårdbiträden.
  • En fördubblad risk sågs också bland andra yrkesgrupper som arbetar nära andra människor som exempelvis behandlingsassistenter/pastorer, samt trafiklärare/instruktörer, men även bland idrottsutövare/fritidsledare.
  • En viss riskökning sågs också bland städledare/fastighetsskötare, samt bland fordonsmekaniker/reparatörer.

Att sambanden mellan exponering i arbetet och risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 är i stort sett oförändrade under hela den studerade perioden visar ett tydligt behov av att utvärdera och förstärka riskbedömning och skyddsinsatser inför den fortsatta pandemin. Det är också viktigt att fortsätta följa utvecklingen.

– Det är centralt i riskbedömningen på arbetsplatserna att lägga stor vikt vid parametrar som närhet till andra människor och hur ofta man utsätts för sjukdom och smitta i arbetet. Det gäller vårdsektorn, men också andra sektorer där man är nära andra människor, säger Maria Albin. Även ventilationen har betydelse, men det har vi inte kunnat studera.

Analyserna omfattar 1 037 811 individer som var bosatta i Stockholms län den 1 mars 2020 i åldrarna 18–64 år, som har en giltig yrkeskod. Av dessa har 2 984 slutenvårdats (vårdats inneliggande på sjukhus) med covid-19 under någon period under tiden 1 mars till och med 30 november 2020. I analyserna har vi tagit hänsyn till ålder och kön, rökning och olika socioekonomiska faktorer.

Rapporten finns att läsa/ladda ner till höger på sidan (dator)/härunder (mobi).

Publicerad 2021-03-23