Theo Bodin, verksamhetschef CAMM

Theo Bodin ny verksamhetschef för Centrum för arbets- och miljömedicin

Den 1 juli i år tillträdde Theo Bodin som ny verksamhetschef för Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Theo har en bakgrund som läkare och forskare inom arbets- och miljömedicin.

Berätta lite om din bakgrund.

- Jag började forska på Arbets- och miljömedicin i Lund 2007 och sen dess har jag ägnat mig åt både buller, luftföroreningar och arbetsmiljöfrågor. På senare år har min forskning allt mer handlat om arbetsmiljöfrågor och då framförallt anställningsvillkor för dem med atypiska sysselsättningsformer som visstidskontrakt, jobb genom bemanningsbolag eller som egenföretagare. Jag disputerade 2014 i Lund och blev ungefär samtidigt färdig med min AT (allmäntjänstgöring, en del av läkarutbildningen) på Karolinska universitetssjukhuset. Därefter har jag arbetat i El Salvador där jag koordinerade en interventionsstudie med syfte att förebygga kronisk njursvikt hos sockerrörsarbetare, på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) med hjärt-kärlsjukdomar och sedan som ST-läkare på CAMM, där jag började 2016. 

Varför ville du ha jobbet som verksamhetschef för CAMM?

- CAMM har ett mycket viktigt uppdrag som är att minska ohälsa i befolkningen genom att identifiera, bedöma och förebygga hälsorisker i arbetsmiljön och omgivningsmiljön. Att få leda och utveckla detta uppdrag tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare känns både viktigt och spännande. När dessutom flera personer i verksamheten uttryckte sin önskan att jag skulle ta över som verksamhetschef kändes det rätt att söka.

Vilka utmaningar ser du för CAMM framöver?

- Vi står inför många utmaningar. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag måste CAMM klara generationsväxlingen och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Allt fler arbetstagare i samhället saknar företagshälsovård och hamnar i primärvården. Vi ska vara ett starkt stöd för primärvården och fortsätta utveckla kunskap, metoder och vårdprogram som underlättar deras arbete inom arbetsrelaterad hälsa och rehabilitering. Jag tror att CAMM behöver frigöra tid från utredningar av enskilda patienter till förmån arbetsplatsbesök, gruppundersökningar och dialog med arbetsmarknadens parter i syfte att förebygga risker. Vi ska göra högkvalitativa riskbedömningar och stärka vår kompetens inom riskkommunikation, för att möta informationsbehovet från allmänhet och beslutsfattare i regionen.

Foto: Yanan Li

Publicerad 2021-09-03