Bagare slår mjöldamm från händerna

Webbplatsen Jobbafrisk med i Läkemedelsverkets nya riktlinjer för astma

Centrum för arbets- och miljömedicins webbplats Jobbafrisk.se finns med i Läkemedelsverkets nya behandlingsriktlinjer för astma som kom i mars. Jobbafrisk.se är en sajt för unga, vårdnadshavare och de som arbetar med att vägleda ungdomar inom skola och vård som innehåller information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet.

- Det är både roligt och viktigt att Läkemedelsverket hänvisar till Jobbafrisk.se i de nya riktlinjerna. Det betonar hur viktigt det är att unga med i det här fallet astma får rätt vägledning när de ska göra sina studie- och yrkesval så att de kan undvika yrken med exponeringar som försämrar sjukdomen, säger Marina Jonsson, allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och leder arbetet med webbplatsen Jobbafrisk.

I de nya riktlinjerna för astma hos barn och vuxna betonas att yrkesval skall diskuteras med de unga och att webbplatsen Jobbafrisk.se kan vara en hjälp vid vägledningen av unga personer med astma. Det beskrivs också i behandlingsmålen att ungdomarna ska ha kunskap om hur sjukdomen kan påverka studier och yrkesval och att detta finns att läsa på webbplatsen Jobbafrisk.se.

Om Jobbafrisk

Jobbafrisk.se är en webbplats som vänder sig till unga som står inför sitt yrkesval, men också till vårdnadshavare och de som arbetar med att vägleda ungdomar inom skolan och vården. På webbplatsen kan man bland annat läsa om hur olika hälsotillstånd och sjukdomar, som till exempel astma, kan påverkas vid olika yrkesexponeringar. Här finns också en jobbguide som beskriver risker i olika yrken som kan påverka den som har en bakomliggande känslighet eller sjukdom. Läs mer på Jobbafrisk (jobbafrisk.se)

Webbplatsen startades av CAMM 2004 och drivs idag av nätverket HINTA (Hälsosamt Inträde i arbetslivet) som består av representanter från alla de sju arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige.

Foto: Yuri Arcurs/Most Photos

Publicerad 2023-04-28

Senast ändrad 2024-03-11