Fabriksarbetare

Yrkesförare och fabriksarbetare får oftare diabetes

Det finns stora skillnader i andelen som får typ 2-diabetes inom olika yrkesgrupper, visar en unik ny studie från Karolinska Institutet. Något som kan innebära möjligheter för ett effektivare förebyggande hälsoarbete.

Var femte person i Sverige riskerar att drabbas av typ 2-diabetes någon gång under livet, en sjukdom som är kronisk och kan leda till bland annat hjärtkärlsjukdom och för tidig död. En unik ny studie från Karolinska institutet visar nu att det finns stora skillnader i hur många som får typ 2-diabetes inom olika yrkesgrupper. Högst risk att drabbas har yrkesförare, fabriksarbetare och städare – som har tre gånger högre risk att utveckla typ 2-diabetes än exempelvis sjukgymnaster och lärare. För männen är typ 2-diabetes vanligast bland yrkesförare, hela 9 procent har sjukdomen. För kvinnor är fabriksarbetare mest utsatta med en motsvarande siffra på 6 procent.

– Men sannolikt är det inte yrkesvalet i sig som avgör, utan den höga diabetesrisken verkar förklaras av en hög förekomst av riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning redan i unga år, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Enligt Sofia Carlsson är detta den första registerstudien i sitt slag där man har undersökt hur risken för typ 2-diabetes skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper baserat på data från en hel befolkning. I studien följer hon och hennes kollegor 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan åren 2006 och 2015, varav cirka 200 000 drabbades av typ 2-diabetes under perioden.

Potential för riktad prevention

- Det här är en beskrivande studie och syftet var att se om det finns någon potential för riktad prevention mot vissa yrkesgrupper, vilket resultaten visar att det finns, säger Tomas Andersson , statistiker på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), som arbetat med studien.

Nästa steg är att sprida resultaten och information om riskfaktorer för typ 2-diabetes till de grupper där informationen kan göra mest nytta. Typ 2-diabetes går att förebygga genom livsstilsförändringar och behovet av effektiv prevention är stort. Eftersom studien tyder på att vissa yrkesgrupper generellt har en mindre hälsosam livsstil än andra är det viktigt att arbetsgivare inom dessa yrken satsar på förebyggande insatser så som friskvård, motion och viktnedgång, menar forskarna bakom studien.

- Förhoppningen är att både arbetsgivare och arbetstagare ska se det här som en möjlighet. Att ha friska arbetstagare är värdefullt för arbetsgivaren samtidigt som den som är yrkesutövare vill vara och förbli så frisk som möjligt, säger Tomas Andersson.

Studien ”Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation: results from all Swedish employees” (länk till höger) har publicerats i den ansedda tidskriften Diabetologia och också uppmärksammats i media med bland annat en artikel i ”Dagens Medicin”.

Fakta om studien

I studien följs 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan åren 2006 och 2015, varav 202 000 drabbades av typ 2-diabetes under perioden. Information om diabetes hämtades från de nationella läkemedels- och vårdregistren. Forskarna hade även viss information om livsstilsfaktorer, som för männen hämtades från mönstringsregistret och för de kvinnor som fött barn från medicinska födelseregistret.


Foto: Matton

Publicerad 2019-12-02