Allergikonsulentverksamheten blir permanent

Under förra veckan beslutade Stockholms läns landsting att allergikonsulentverksamheten som drivits på försök på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) sen 2016 blir permanent efter årsskiftet.

- Det var ett mycket välkommet besked. Allergikonsulenterna utgör en viktig pusselbit i vårt allergiförebyggande arbete och att verksamheten nu blir permanent ger oss möjlighet att utveckla den ytterligare, säger Antonios Georgelis, chef för enheten för miljömedicin på CAMM.

Syftet med allergikonsulenterna är att de ska vara en resurs för svårt allergiska barn och fungera som en länk mellan sjukvården, hemmet och förskolan/skolan. Utifrån det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna informera och utbilda personal på skolor och förskolor men också göra hembesök för att göra en probleminventering av hemmiljön. Verksamheten inleddes på försök på CAMM under våren 2016 och har varit mycket uppskattad ute i länet. De två allergikonsulenterna Leena Oscarsson och Ulla-Britt Andersson är båda erfarna barnsjuksköterskor med specialistkompetens inom astma och allergi.

Publicerad 2018-10-02