Anpassade utbildningar ska minska antalet vibrationsskador

För att förebygga och minska antalet vibrationsskador satsar CAMM under 2019 på anpassade utbildningar mot både byggbransch och företagshälsovård.


Under 2019 satsar CAMM särskilt på att förebygga vibrationsskador på olika sätt. I januari hölls ett frukostseminarium om vibrationer för chefer och skyddsombud i byggbranschen och under våren och hösten planeras flera utbildningar för bland annat företagshälsovårdens personal. Dessutom pågår arbetet med en gruppundersökning som ska ge värdefull kunskap om hur arbetsmiljön ser ut i mindre företag vad gäller vibrationer.

Marie Lewné är yrkeshygieniker på CAMM och en av de som ansvarar för vibrationssatsningen.

Varför har ni valt att satsa just på vibrationsskador?

– Vibrationsskador är en av de vanligast förekommande arbetsskadorna i Sverige idag och kunskapen om hur man jobbar säkert med vibrerande verktyg och vilka regler som finns är på sina håll väldigt dålig. På CAMM:s arbets- och miljömedicinska mottagning har vi under flera år märkt att antalet patienter som kommer till oss med vibrationsskador i händerna har ökat. Och de här skadorna går inte över även om man slutar exponeras för vibrationer men de GÅR att förebygga. Och här tror vi att vi kan göra nytta genom att erbjuda anpassade utbildningar och seminarier till olika grupper som behöver mer kunskap om det här.

Workshop riskbedömning av vibrationer

Den 7 maj håller CAMM en workshop om hur man gör en riskbedömning av vibrerande verktyg för personer som själva behöver kunna genomföra riskbedömningar på sina (eller andras) arbetsplatser.

– Det kan vara arbetsgivare eller ombud för arbetsgivare, skyddsombud eller arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården som behöver den här kunskapen för att kunna vara ett stöd för sina kunder. Tanken är att deltagarna ska ta med sig uppgifter om verktyg och arbetstider på sin egen eller en kunds arbetsplats och att de vid slutförd workshop ska ha en färdig riskbedömning med sig hem, säger Marie Lewné.

– Vi skickade ut en förfrågan till de som deltog i vårt seminarium om vibrationer i januari och det visade sig finnas ett stort intresse för den här typen av praktisk utbildning så om fler hör av sig så kan vi så klart hålla fler workshops.

Är du intresserad av att gå en workshop och lära dig att göra en riskbedömning av vibrationer? Klicka här för att gå till intresseanmälan.

Utbildning för företagshälsovården

Till hösten planerar CAMM också att hålla en längre utbildning för företagshälsovårdens personal.

– Det här är en del av ett samarbete som pågår mellan alla de arbets- och miljömedicinska klinikerna  i Sverige och Arbetsmiljöverket , ”Vägen framåt”, som vi har satt igång för att bättre kunna samordna de förebyggande åtgärderna mot vibrationsskador. Mer om "Vägen framåt kan du läsa i broschyren till höge r/härunder (mobil).

CAMM:s utbildning, som kommer att äga rum 24-25 september 2019, kommer att bestå av en gemensam basdel för både läkare och arbetsmiljöingenjörer och sen en separat del för medicinsk respektive teknisk personal där den medicinska delen handlar om medicinska kontroller och den tekniska om riskbedömningar och mätning av vibrationer.

Klicka på länken uppe till höger/härunder(mobil)  för att läsa mer/anmäla dig till utbildningen för företagshälsovården

Gruppundersökning av småföretag i byggbranschen

I CAMM:s vibrationssatsning ingår också att göra en gruppundersökning med både medicinsk och teknisk inriktning för att få mer kunskap om hur arbetsmiljön ser ut hos mindre företag som jobbar med vibrerande verktyg.

- Det finns väldigt många småföretag i byggbranschen som inte har någon företagshälsovård, vilket är problematiskt eftersom det också är en bransch med många risker. Det är en anledning till att vi har valt att rikta oss till just de företagen. Vi hoppas kunna nå ut med vårt budskap om hur farliga vibrationerna är, och att det finns ett regelverk som ju faktiskt alla måste följa säger Marie Lewné.

Letar efter företag som vill delta

CAMM söker fortfarande efter mindre företag som jobbar med vibrerande verktyg och vill delta i undersökningen.

- För att det ska bli fördelaktigt för företagen att delta erbjuder vi de anställda gratis medicinska kontroller och rådgivning och vi kommer också hjälpa dem att göra en riskbedömning av sina vibrerande verktyg. Vi hoppas komma igång under våren och att hela projektet ska vara avslutat innan årets slut, säger Marie Lewné

Vill du och ditt företag delta i undersökningen? Klicka här för att läsa mer.

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton

Publicerad 2019-04-15