Billigare och bättre bullerkartläggning med hjälp av ny rapport

Att genomföra en bullerkartläggning är ett omfattande projekt. Ett sätt att spara både tid och pengar är att strukturera de data som ska användas som underlag för kartläggningen på ett bättre sätt. En praktisk beskrivning av hur du gör hittar du i den nya rapporten ”Kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län - Systematisering och format för underlagsdata” från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Tidigare utredningar som gjorts av CAMM visar att kvalitén på indata i bullerkartläggningar behöver förbättras och att data behöver organiseras på ett bättre sätt.  Det är också en fördel vid upphandlingar om data bearbetats i förväg eftersom det då går att mera exakt ange vilken kvalitet det är på data och hur den kommer levereras. Det gör att konsulten kan göra en korrektare beräkning av tid och kostnad för uppdraget och att olika offerter blir mer jämförbara.

Förslag på indatafiler

Rapporten ”Kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län - Systematisering och format för underlagsdata” innehåller förslag på vilka indatafiler som behövs för bullerberäkningarna och hur de bör se ut.

- Rapporten är ett verktyg för de kommuner och akustikkonsulter som kommer att genomföra framtida kartläggningar av omgivningsbuller inom länet, säger Charlotta Eriksson, bullerforskare på CAMM och en av författarna bakom rapporten.

Rapporten är den tredje och sista i en serie som CAMM tagit fram tillsammans med akustikkonsulterna WSP för att möjliggöra och underlätta för kommuner att göra bullerkartläggningar med hög kvalitet.

”Nu gäller det att få kommunerna att använda materialet”

I slutet av mars presenterades rapporten vid ett seminarium för kommunpersonal och akustikkonsulter. Medverkande var Charlotta Eriksson och Andreas Novak, medförfattare och akustikkonsult vid WSP som har ett långvarigt samarbete med CAMM.

- Det här har varit ett långt projekt som nu är avslutat. Vi har gjort det som finns att göra vad gäller att ta fram hjälpmedel. Nu handlar det om att få kommunerna att använda det här materialet, sa Andreas Novak efter seminariet.

De tre rapporterna kan gärna också användas av kommuner utanför Stockholms län.

CAMM:s uppdrag om omgivningsbuller

Enheten för Miljömedicin vid CAMM har sen 2013 ett särskilt uppdrag från HSF som gäller kartläggning av omgivningsbuller. Syftet är att bidra till att kartläggningar av omgivningsbuller görs på ett standardiserat sätt vilket behövs för att det ska gå att upprätta en bra och trovärdig karta över bullerutbredningen i länet.

 

Bilden: Charlotta Eriksson och Andreas Novak

 

Text och foto: Sarah Wiklund