Vanligt med luftvägsbesvär hos fransstylister trots låga halter av cyanoakrylat

I limmet som används vid ögonfransförlängning finns det starkt luftvägsirriterande ämnet cyanoakrylat vilket leder till att många fransstylister drabbas av astma eller andra luftvägsbesvär. Den nya mätrapporten från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) visar dock att halterna av ämnet i luften vid ögonfransförlängning är så låga att de inte kan mätas.

-Vi hade förväntat oss låga halter eftersom det är så små mängder lim som används men vi blev förvånade över att de var så oerhört låga. Och att fransstylisterna faktiskt då reagerar på så låga halter, säger Marie Lewné.

Det har hittills gjorts väldigt få studier där man mätt halter av cyanoakrylat i luften vid ögonfransförlängning. Detta i kombination med att alltfler fransstylister kommer till CAMM med astma eller andra luftvägssymptom är bakgrunden till rapporten ” Etyl-2-cyanoakrylat i luften vid ögonfransförlängning” som publicerades under sommaren.

-Vi har vetat väldigt lite om vilka nivåer det faktiskt rör sig om så vi ville ta reda på mer, säger Marie Lewné, yrkeshygieniker vid CAMM och en av rapportens författare.

I rapporten redovisas mätresultaten från tre olika salonger och en skola för fransstylister. Halterna var så låga att det bara var i ett enda prov (av knappt 20) som nivån av cyanoakrylat låg över detektionsgränsen (det vill säga, gick att mäta).

- Det här betyder att halterna av ämnet i luften är under eller omkring 0,1 mg/m3. Men trots att halterna visade sig vara så låga så får människor symptom och ganska allvarliga såna, säger Marie Lewné.

Högt gränsvärde

Detta blir särskilt uppseendeväckande i ljuset av att Arbetsmiljöverkets gränsvärde för hur hög halten av ämnet i luften får vara under en arbetsdag är 10 mg/m3. Andra länder har betydligt lägre gränsvärden. Finland har till exempel satt gränsvärdet till 1 mg/m3 som medelvärde över en arbetsdag och samma gäller i USA:

- Vi hoppas ju att Arbetsmiljöverket bland annat med bakgrund av den här rapporten kommer att se över det här gränsvärdet, säger Marie Lewné.

Ögonfransförlängning med syntetiska fransar som limmas fast en och en på kundens egna ögonfransar är idag en vanlig skönhetsbehandling. Olika lim används men alla innehåller de ämnet cyanoakrylat, eller, som det betecknas kemiskt Etyl-2-cyanoakrylat. Cyanoakrylat är ett starkt luftvägsirriterande och allergiframkallande ämne och trots de väldigt små mängder lim som används vid fransförlängning drabbas många fransstylister av astma, andra luftvägsproblem eller eksem. För att undvika att utveckla problem är det viktigt att fransstylisterna använder andningsskydd som ger ett tillräckligt skydd mot limångorna.

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton