Nattarbetande sjuksköterska

Nattarbete ökar risken för hjärtsjukdom

Omfattande nattarbete innebär en ökad risk för hjärtsjukdom, visar en studie som undersökt hälsoeffekterna av skift- och nattarbete i sjukvården.

Nattarbete, och särskilt att arbeta enbart natt och många nätter per år, är förknippat med en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, till exempel hjärtinfarkt och kärlkramp. Hur en person arbetar under ett år har betydelse för risken att insjukna redan under följande år. Det visar en ny delstudie från en grupp forskningsstudier som undersöker hälsoeffekter av skift- och nattarbete inom sjukvården. Studien genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Nattarbete innebär däremot inte någon ökad risk för förmaksflimmer (störningar i hjärtats rytm). Bland de som inte arbetar natt finns en ökad risk för hjärtsjukdom vid kort tid för återhämtning efter eftermiddagspass.

I studierna ingick sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor, skötare och personliga assistenter inom Region Stockholm, som är yrkesgrupper där natt- och skiftarbete är vanligt.

Arbetsscheman som begränsar antalet nattskift

Arbetsscheman som syftar till att begränsa det totala antalet nattskift per år kan troligen minska risken för hjärtsjukdom kopplat till nattarbete. För icke-nattarbetare kan risken sannolikt minskas genom att ge tid för återhämtning efter eftermiddagspass. För definitiva rekommendationer om hur natt- och skiftscheman bör utformas behöver man även ta hänsyn till andra hälsoeffekter.

- Ytterligare en sak som arbetsgivaren kan göra är att anordna medicinska kontroller via Företagshälsovården. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att erbjuda nattarbetare medicinska kontroller. Kontrollerna kan utnyttjas för att identifiera personer som tillhör en riskgrupp., säger Carolina Bigert, överläkare på CAMM, som är en av forskarna bakom studien

Tidigare resultat från studierna om nattarbete

Sedan tidigare finns resultat för cerebrovaskulär sjukdom/stroke och för risk att föda för tidigt vid omfattande nattarbete under graviditet

För mer information om studien

Natt- och skiftarbete och risk för ischemisk hjärtsjukdom och förmaksflimmer

Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen (ki.se) Populärvetenskaplig sammanfattning 

Länk till vetenskaplig artikel:

Night and shift work characteristics and incident ischemic heart disease and atrial fibrillation among healthcare employees – a prospective cohort study (sjweh.fi)

Publicerad 2022-09-20

Senast ändrad 2024-03-11