Nattarbetande sjuksköterska

Nattarbete ökar risken för stroke och för tidig födsel

Omfattande nattarbete innebär en ökad risk för stroke och för gravida att föda för tidigt, visar nya studier som undersökt hälsoeffekterna av skift- och nattarbete i sjukvården. Studierna visar också att det är viktigt med tillräcklig tid för återhämtning.

Natt- och skiftarbete, och särskilt att arbeta många nätter och att ofta arbeta flera nätter i följd, är förknippat med en ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom och stroke. För gravida kvinnor innebär omfattande nattarbete under graviditet, och särskilt att arbeta många nätter i följd, ökad risk för att föda för tidigt. För kort tid för återhämtning efter nattskift ökar också risken både för stroke och för tidig födsel. Det visar delstudier från en grupp forskningsstudier som undersöker hälsoeffekter av skift- och nattarbete inom sjukvården, som genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). I studierna ingick sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor, skötare och personliga assistenter inom Region Stockholm, som är yrkesgrupper där natt- och skiftarbete är vanligt.

Nattarbete och cerebrovaskulär sjukdom och stroke

Att arbeta många nätter per år eller att ofta arbeta flera nätter i följd, är förknippat med en ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom och stroke. Effekter ses i ganska nära anslutning till exponeringen (hur personen arbetar ett år har betydelse för risken att insjukna redan nästföljande år) och många års nattarbete ger högre risk. Även att ha kort tid för återhämtning efter nattskift ökar risken.

Nattarbete och graviditet

Omfattande nattarbete under graviditet, och särskilt att arbeta många nätter i följd är förknippat med en ökad risk att föda för tidigt (före fullgången vecka 37). Tid för återhämtning efter nattskift är också viktigt. Det sker en omplacering till dagarbete succesivt under graviditeten.

- Det är angeläget att utnyttja hälsokontroller vid nattarbete för att identifiera riskgraviditeter så att dessa kvinnor kan omplaceras tidigt, säger Carolina Bigert, överläkare på CAMM, som är en av forskarna bakom studien.

Om studierna

Resultaten kommer från delstudier inom ATOHS (ATOHS= Arbetstider och hälsa i sjukvården), en grupp forskningsstudier som undersöker hälsoeffekter av skift- och nattarbete. Studierna genomfördes för att undersöka risker bland sjukvårdsanställda i Region Stockholm, där precisa uppgifter om arbetstider finns tillgängliga via personalregister.

Studierna inriktades på grupper där natt/skift-arbete är vanligt: sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor, skötare och personliga assistenter. De identifierades från Region Stockholms personalregister och härifrån hämtades också uppgifter om arbetstider dag-för-dag. Totalt ingick drygt 30 000 personer som varit anställda inom sjukvården under minst ett år 2008-­2016. I gruppen identifierades 223 nyinsjuknanden i cerebrovaskulär sjukdom och 4 970 graviditeter där uppgifter fanns om arbetstider under hela graviditeten.

För mer information om respektive studie

Nattarbete och risk för cerebrovaskulär sjukdom/stroke

Nattarbete och risk för gravida att föda för tidigt

 

Publicerad 2021-12-17

Senast ändrad 2024-03-11