Ny rapport om arbetsmiljöns betydelse för en mer jämlik hälsa

Fysiskt belastande arbete och kemisk exponering i arbetet. Det är de viktigaste orsakerna till ojämlikheter i arbetsrelaterad hälsa, enligt rapporten ”Arbetsmiljö och jämlik hälsa” som publicerades under måndagen av Kommissionen för jämlik hälsa.

Både när det gäller fysisk belastning och kemisk exponering exponeras arbetare betydligt mer än tjänstemän och personer med låg utbildning mer än de med högre. Vad gäller skillnader i arbetshälsa mellan kvinnor och män är organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen den viktigaste faktorn.

Rapporten ”Arbetsmiljö och jämlik hälsa” är en underlagsrapport till Kommissionen  för jämlik hälsas slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa”. Den beskriver kunskapsläget kring samband mellan arbetsmiljö och jämlik hälsa, redogör för problemens omfattning och ger förslag på åtgärder som skulle kunna minska skillnaderna.

”Klyftan mellan det vi vet att vi borde göra och det som görs vad gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö är betydande,” skriver Kommissionen i ett blogginlägg om rapporten.

Rapporten är skriven av Maria Albin, professor och verksamhetschef på CAMM, Per Gustafsson, professor och överläkare på CAMM, Katarina Kjellberg, ergonom och arbetsmiljöforskare på CAMM och professor emeritus Töres Theorell.

 

Foto: Matton