Ny rapport visar på både utmaningar och möjligheter för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor

Möjligheten till återhämtning är central för natt- och skiftarbetande sjuksköterskor och barnmorskor vad gäller deras vilja och möjlighet att fortsätta med nattarbete, enligt en ny rapport från CAMM och Karolinska Institutet. Nattarbete kan dock också erbjuda unika möjligheter till utveckling.

- Vår förhoppning är att resultaten och de rekommendationer vi ger i den här rapporten ska kunna användas för att utveckla och organisera natt- och skiftesarbete i hälso- och sjukvården, så att det kan kombineras med god hälsa, motivation och engagemang i en stabil personalstyrka, säger Katarina Kjellberg, enhetschef för Arbetshälsa på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), i förordet till rapporten ”Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor”.

Möjlighet till återhämtning visade sig inte oväntat vara ett viktigt område för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor, då nattarbete är nära sammankopplat med efterföljande trötthet. Därför är det mycket viktigt att schemaläggningen görs så att nattarbetande personal kan få den nödvändiga återhämtningen. Individuella psykologiska, biologiska och sociala variationer tycks dock påverka vad som är ett optimalt schema. Men nattarbete handlar inte bara om trötthet och återhämtning. I rapporten framkommer att det i sjuksköterskans och barnmorskans nattarbete också finns vissa speciella arbetsorganisatoriska förhållanden. Nattarbete ställer till exempel krav på stor självständighet, vilket under rätt förutsättningar kan öka arbetstillfredsställelsen och bidra till en berikad arbetssituation. Under sämre förutsättningar, ofta handlar det om begränsad bemanning, kan kravet på självständighet istället medföra stress och oro för patientsäkerheten och upplevelsen av att vara ensam om ett alltför stort ansvar. En annan positiv aspekt av nattarbetets organisation handlade om att det kan ge möjlighet till klinisk kompetensutveckling inom vård och omvårdnad.

- Här finns en möjlighet för arbetsgivaren att ta vara på det som är unikt positivt för nattarbetet. Den arbetstillfredsställelse som sjuksköterskorna och barnmorskorna som deltog i studien beskriver kan säkras genom att se till att bemanningen är tillräcklig för att inte riskera vårdkvalitet och patientsäkerhet. Möjligheten till klinisk kompetensutveckling under nattskiftet skulle kunna lyftas fram och formaliseras, till exempel med handledar- eller mentorsprogram, säger Annika Lindahl Norberg, en av författarna till rapporten

Under många år har arbetsgivare rapporterat stor brist på sjuksköterskor inklusive barnmorskor. Det har blivit svårare att både rekrytera och behålla dessa i yrket. En orsak som sjuksköterskor anger till att de väljer att lämna sitt yrke är kravet på att arbeta natt och blandade tider på dygnet. Eftersom nattarbete aldrig kommer att kunna undvikas inom sjuk- och förlossningsvården behövs kunskaper om hur organisering av arbetet och arbetmiljön kan förbättras för ett mer hållbart arbetsliv för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor.

Om rapporten

Rapporten ”Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor. Upplevelser av nattarbetets för- och nackdelar” är baserad på 29 intervjuer som gjordes med sjuksköterskor och barnmorskor i Region Stockholm under hösten 2018 och våren 2019. Studien ingår i ett pågående multidisciplinärt forskningsprogram kring hälsoeffekter av skift- och nattarbete inom hälso- och sjukvården, där CAMM medverkar tillsammans med Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Rapporten har finansierats av AFA försäkring.

Webbinarium om nattarbete i sjukvården

Anmäl dig gärna till vårt webbinarium "Natt- och skiftarbete i sjukvården - kan vi minska riskerna för personalens hälsa?" den 27 maj.

Publicerad 2021-04-27