Se filmen från seminariet om Arbetshälsorapport 2016

Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016 beskriver ogynnsamma arbetsförhållanden bland män och kvinnor i Stockholms läns kommuner och stadsdelar. Den 10 mars presenterades rapporten vid ett seminarium i Landstingshuset. Seminariet filmades och nu finns filmen tillgänglig att titta på.

De regionala skillnaderna är stora i Stockholms län när det gäller hur utsatt befolkningen i kommuner och stadsdelar är för ogynnsamma arbetsförhållanden. Även när det gäller förekomst av arbetslöshet, sjukfrånvaro, tidsbegränsade anställningar samt över- och deltidsarbete präglas länet av skillnader. Det visar Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016.

Foto: Matton

Publicerat 2016-03-18