Utbildning för företagshälsovården om inomhusrelaterad ohälsa

Inomhusrelaterad ohälsa är ett växande problem. För att förbereda företagshälsovården på ett ökat antal patienter erbjuder nu Centrum för arbets- och miljömedicin en utbildning om riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön på arbetsplatser, handläggning av patienter/grupper samt utredning av inomhusmiljön. 

Frågeställningar kring inomhusmiljö dominerar remisserna som kommer till Centrum för arbets- och miljömedicins patientmottagning.

- Problem med inomhusklimat på arbetsplatsen eller i hemmet är en problematik som kan komma att öka, bland annat på grund av klimatförändringen där exempelvis häftiga regn kan innebära ökande risk för fuktskador, säger Maria Albin, verksamhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Fler patienter till företagshälsovården

Från och med hösten 2016 kommer Centrum för arbets- och miljömedicin att vara mer restriktiva när det gäller att ta emot patienter med inomhusmiljörelaterade problem. Istället vill man övergå till att i första hand vara ett stöd för och en diskussionspartner till företagshälsovården i arbetet med inomhusmiljörelaterad ohälsa.

- Om patientens besvär rör arbetsplatsens inomhusmiljö bör det primära omhändertagandet och utredningen ske via företagshälsovården. Företagshälsovården kan utreda mycket av den här problematiken både medicinskt och tekniskt, men ofta kopplas de inte in i ärendena. Det vill vi ändra på, säger Maria Albin.

För att företagshälsovårdens läkare och arbetsmiljöingenjörer ska kunna ta sig an inomhusrelaterade patientuppdrag i en utökad omfattning krävs utbildningsinsatser. Behovet av utbildning identifierades under de samtal som Centrum för arbets- och miljömedicin har fört i ärendet med Företagsläkarföreningen i Stockholm och FTF-Arbetsmiljö i Stockholmsregionen. Nu arrangerar de tre aktörerna därför gemensamt en utbildning för framförallt läkare och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården den 24-25 augusti.

Utbildning ger bred kunskap

- Utbildningen ska ge deltagarna kunskap om betydelsen av fukt, mögel, kemiska emissioner, allergen, ventilation, städrutiner i byggnader samt medicinska och psykosociala faktorer för ohälsa relaterade till inomhusmiljö, säger Maria Albin.

Mer specifikt ska läkarna kunna genomföra arbetsmedicinska utredningar med sambandsbedömningar avseende såväl gruppärenden som enskilda ärenden och kunna kommunicera resultatet med berörda. Arbetsmiljöingenjörerna ska kunna ta ställning till hur en utredning ska bedrivas avseende bland annat mätningar samt kunna tolka resultat av olika typer av mätningar. ST-läkare som vill tillgodoräkna sig kursen i sin utbildning kan få genomgå ett examinationsmoment och därefter få ett särskilt kursintyg.

Text: Helena Edström
Foto: Matton

Publicerat 20160421