Välfyllt Vårmöte uppskattades av deltagarna

37 timmars programtid med 39 sessioner och totalt över 100 talarframträdanden. Det fanns mycket att botanisera bland för de 350 deltagarna vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet 2015 i Stockholm. 

En förbättrad kvalitet i arbetet för de som jobbar med att förebygga ohälsa som beror på arbets- eller omgivningsmiljö – det är syftet med det årliga arbets- och miljömedicinska vårmötet som genomfördes på Sheraton Hotel i Stockholm den 22-24 april.

Konferensen ska fungera som ett forum för fortbildning, utbyte av information och erfarenheter samt diskussioner om aktuella frågor inom området arbets- och miljömedicin. Och precis så tycker en av konferensdeltagarna, Leo Stockfelt, att vårmötet i Stockholm har fungerat.

- Det har varit ett bra vårmöte. Att få ta del av information och träffa folk såhär är viktigt. Kanske särskilt för oss som är relativt nya inom fältet arbets- och miljömedicin. Mycket av det som för andra är gammal arbets- och miljömedicinsk kunskap kan vara ny kunskap för oss, eller åtminstone kunskap vi inte kan på djupet ännu, säger Leo Stockfelt, underläkare och doktorand vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

Klimat relevant tema

Värdskapet för vårmötet vandrar runt mellan de svenska arbets- och miljömedicinska klinikerna och i år var det Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landstings tur att arrangera vårmötet i samarbete med en rad föreningar: Svenska Företagsläkarföreningen, Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening, Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening, Föreningen Teknisk Företagshälsovård, Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige, Svenska Sällskapet för arbets- & miljödermatologer och Arbets- och Miljömedicinska Sektionen inom Svenska Läkaresällskapet.

- Vi har skapat konferensprogrammets innehåll tillsammans med föreningarna. Det övergripande temat var framtidsklimatet – på arbetet, inne, ute och globalt. Programinnehållet har därför varit både brett och relevant och spänt över områden som arbetsklimat, inomhusklimat, samhällsklimat och globalt klimat, säger Allan Toomingas, läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och projektledare för Vårmötet 2015.

Enligt den utvärdering som skickats ut till samtliga konferensdeltagare har programinnehållet varit uppskattat. Något som konferensdeltagaren Riitta Larsson skriver under på.

- Som ergonom och sjukgymnast har jag hittat en hel del nyttigheter, exempelvis sessionen om aktivitetsbaserade kontor och sessionerna om forskning inom området ergonomi. Det har varit ett kanonarrangemang! Välarrangerat, smidigt, god mat och intressanta föreläsningar, säger Riitta Larsson, ergonom och sjukgymnast vid Försvarshälsan i Luleå.

Stort arrangemang

Totalt har det handlat om 37 timmars programtid med 39 sessioner, 6 Key Notes och totalt 108 talarframträdanden. Konferensdeltagarna erbjöds även en posterutställning över arbets- och miljömedicinska projekt, en utställning av företag och föreningar samt gott om tid till föreningsmöten och informella diskussioner och samtal. Det var mycket att hålla reda på för arrangörerna under de tre dagarna, men enligt projektkoordinator Elin Sandberg har allt fungerat mycket smidigt.

- Det är resultatet av ett års intern planering och ett gediget samarbete med externa leverantörer. Tydlighet, kommunikation och information är några nyckelfaktorer som jag tycker att vi som arrangör lyckades bra med, säger Elin Sandberg, projektledare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och projektkoordinator för Vårmötet 2015.

Nästa år ska Arbets- och miljömedicin i Örebro arrangera Vårmötet. Har du några särskilda tips att skicka med till dem?

- Framtida arrangörer uppmanar jag att kontakta tidigare arrangörer för att ta del av planeringserfarenheter för att slippa uppfinna hjulet på nytt, säger Elin Sandberg.

Hur gick det med syftet då – att bidra till en förbättrad kvalitet i arbetet för de som jobbar med att förebygga ohälsa som beror på arbets- eller omgivningsmiljö?

- Det här är ett stort möte och jag har bara kunnat se en del av det själv, men jag måste säga att nivån har varit mycket hög på sessioner och Key Notes. De preliminära intryck jag hör från andra är också mycket positiva. Arbetet med att förbygga ohälsa är komplext och med många aktörer, men jag tror och hoppas att Vårmötet har kunnat ge ett bidrag. Den kontaktyta mellan kliniker, forskning och företagshälsovård som mötet utgör tror jag är väldigt viktig för ett framgångsrikt förebyggande arbete säger Per Gustavsson, verksamhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Text: Helena Edström
Bildtext: Allan Toomingas, Per Gustavsson och Elin Sandberg vid öppnandet av vårmötet.
Foto: Marie Sahlén