Yrkeshygieniker och forskare kritiserar beslutet att inte sänka gränsvärdet för kvarts

Arbetsmiljöverket meddelade nyligen att gränsvärdet för kvarts inte kommer att sänkas. Beslutet kritiseras starkt av yrkeshygieniker och forskare på området i ett brev till Arbetsmiljöverkets generaldirektör.


Den 25 januari meddelade Arbetsmiljöverket att det inte, som tidigare var föreslaget, kommer att halvera gränsvärdet för kvartsdamm i de nya föreskrifterna för hygieniska gränsvärden. Enligt Arbetsmiljöverket anser man inte att ett sänkt gränsvärde är det effektivaste sättet att sänka exponeringen. Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening, SYMF, har nu tillsammans med bland annat de arbets- och miljömedicinska enheterna runtom i landet skrivit till Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och uttryckt sin oro över deras resonemang kring kemiska gränsvärden i allmänhet och beslutet att inte sänka gränsvärdet för kvarts i synnerhet.

”Flera hundra dödsfall per år”

”Yrkesmässig kvartsexponering till följd av enbart lungcancer, silikos, KOL och njursjukdomar orsakar flera hundra dödsfall per år,” skriver de till Arbetsmiljöverket. De uttrycker också en mycket stor oro över vad de tolkar som en policyförändring kring strategin vad gäller kemiska hälsorisker, en förändring som leder bort från gränsvärden och mätningar av halter av skadliga ämnen på arbetsplatser.

”Gränsvärden behövs för att skapa gemensam norm”

”Det går inte att med sina sinnen uppfatta vad som en ”säker” nivå för exponering och det är orimligt att företag och anställda själva ska bedöma hur hög exponering som ska tolereras på arbetsplatsen. Bindande gränsvärden behövs för att skapa en gemensam norm så att enskilda företag inte kan skaffa sig konkurrensfördelar genom en farlig arbetsmiljö”, skriver de i brevet och tillägger också att den nuvarande utvecklingen riskerar att äventyra de framsteg som gjorts i kontrollen av kemiska hälsoriskerna de senaste 30-40 åren.

Under våren lämnade SYMF och Sveriges arbets- och miljömedicinska enheter ett remissvar på förslaget till nya föreskrifter för hygieniska gränsvärden där de påpekade hur viktigt det är att sänka gränsvärdet för kvarts. 

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton

Publicerad 2018-02-21

Senast ändrad 2024-03-11